Hoppa till innehåll
Pressrum
Ny rapport: En av fem utsätts för sexism på läkarutbildningen

Ny rapport: En av fem utsätts för sexism på läkarutbildningen

Pressmeddelande
Ny rapport: En av fem utsätts för sexism på läkarutbildningen
Madeleine Liljegren ordförande utbildnings- och forskningsrådet på Läkarförbundet

– Det är alarmerande siffror. Att en så stor andel av läkarstudenterna under utbildningen har diskriminerats av lärare eller handledare är djupt oroväckande. På Sahlgrenska Akademin är det en av tre, säger Madeleine Liljegren, ordförande utbildnings- och forskningsrådet på Läkarförbundet.  

En ny rapport från Läkarförbundet visar att utbildningen fortsatt håller hög kvalitet i Sverige. Hela 96 procent av de nyexaminerade läkarstudenterna uppger att läkarutbildningen givit dem goda förutsättningar för att arbeta som läkare. Men en femtedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade av lärare eller handledare på grund av sitt kön.

– Vi måste skapa en kultur där studenter vågar anmäla direkt. Vi har alla ett ansvar att agera och säga ifrån om vi ser eller hör den här typen av trakasserier. De som beter sig illa ska få återkoppling från arbetsgivare eller universitet att beteendet är oacceptabelt, säger hon.

I fritextsvar har studenter fått möjlighet att redogöra för i vilka situationer och på vilket sätt de har upplevt sig negativt särbehandlade. En majoritet uppger att de har blivit utsatta på grund av sitt kön.

En student beskriver hur en manlig handledare skämtat på hennes och en annan kvinnlig läkarstudents bekostnad genom att säga att han hade ”två unga flickor” med sig på praktik och att han hade ”valt dem själv”.

En annan student ger följande exempel:  ”Handledare som enbart fokuserade på mina kvinnliga könsorgan vid diskussion av sjukdomar. Jag var enda kvinnan i gruppen.”

– Det här hör inte hemma i ett modernt samhälle. Vi borde ha lärt oss av #metoo och #utantystandsplikt, där kvinnliga läkare hade det största uppropet med 10 000 kvinnor, säger Madeleine Liljegren.

Läkarförbundet har sedan 2013 granskat läkarutbildningarnas utbildningskvalitet genom att skicka ut en enkät till nyexaminerade läkarstudenter. Med utgångspunkt i de examensmål som gäller för läkarutbildningen har frågor ställts om hur goda förutsättningar utbildningen givit dem inom ett antal centrala områden. Ett återkommande område där det finns behov av förbättring är den kliniska handledningen.

Studenterna uppger att det är ojämn kvalitet på den kliniska handledningen. En femtedel av studenterna anser att den kliniska handledningen har varit otillräcklig. Många uttrycker att kvaliteten på den kliniska handledningen beror på vilken handledare man tilldelas och att det finns ett generellt problem med för få handledare i förhållande till antalet studenter.

– Den verksamhetsförlagda utbildningen, när studenterna är ute i verksamheterna och praktiskt får tillämpa sina kunskaper och träna sig i läkaryrket, är otroligt viktig. För att bedriva utbildning av hög kvalitet behöver det finnas tid avsatt för utbildningsaktiviteter och handledning av studenter. Här har lärosätena och regionerna ett gemensamt ansvar att säkerställa tillgången på handledare, säger Madeleine Liljegren.

Faktaruta: Rapporten baseras på en enkätundersökning som riktat sig till nyexaminerade läkare under 2020.  Cirka 1 400 läkare tog examen 2020. Enkäten skickades ut till 773 av dem. Cirka 40 procent svarade.

Läs hela rapporten på lakarforbundet.se 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Ny rapport: En av fem utsätts för sexism på läkarutbildningen