fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Nytt fyraårigt avtal mellan Sveriges läkarförbund och SKR
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Sveriges läkarförbund och SKR/Sobona är överens om ett nytt fyraårigt avtal. Avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april 2020.

− Läkarna har gjort betydande insatser under coronapandemin och för oss är det självklart att det ska premieras. Vi är överens med Läkarförbundet om att årets löneöversyn ska gälla från 1 april 2020, säger Joakim Larsson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation.

− Efter konstruktiva förhandlingar har vi ett avtal som under perioden ger våra medlemmar både retroaktivitet och garanterade löneökningar. Nu har vi ett modernt avtal på plats som utgör en grund för att stärka tilliten mellan regionerna och Sveriges läkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

För 2020 är löneavtalet utan angiven nivå. De tre följande åren innehåller avtalet årliga garanterade utfall. Avtalet är på 41 månader, men med retroaktivitet på lön från den 1 april 2020, och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre än det avtal som slutits av industrins parter.

− Den långa avtalsperioden ger regionerna ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering. Den ger också förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet med den lokala lönebildningen och frågor som är viktiga för att klara kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Centrala parter är överens om att tillsammans med lokala parter gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i läkares utbildningstjänstgöringar. Det handlar bland annat om att följa upp erfarenheter av läkares BT-tjänstgöring och identifiera utmaningar och lösningar för snabbare möjligheter till AT-, BT- samt ST-tjänstgöring.

Fakta om avtalet

  • Avtalet omfattar cirka 34 000 läkare och gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2024.
  • Löneöversynen 2020 är utan angiven nivå. Det finns sedan garanterade utfall på 2,0 procent för 2021 och 1,6 procent för 2022. Det fjärde året blir den normering som industrins parter kommer fram till i avtalsrörelsen 2023 vägledande.
  • Avtalet innehåller förändringar i Specialbestämmelserna, en ny bilaga om villkor under läkares BT-tjänstgöring, samt flera partsgemensamma arbeten som bland annat rör läkares utbildningstjänstgöringar, uppföljning av löner och anställningsvillkor för läkare med tidsbegränsad anställning och en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.
  • Läs avtalet och allt om vad avtalet innebär för Sveriges läkare på Läkarförbundet.se – frågor och svar om det nya avtalet

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.