fbpx

Momsen!

SKV kom med nya anvisningar sista oktober. Denna gång om vad som gäller inom läkarhus bl.a. Dessa anvisningar anser vi vara så förvirrande att de inte går att begripa. Även efter telefonsamtal med ansvariga på SKV kvarstår osäkerheten. Vi har anlitat advokat för att med ett företag som exempel begära förhandsbesked från Skatterättsnämden om detta.

Samtidigt har vi fått en EU-dom ”Petersdomen” som vi menar visar att SKV har fel och måste sluta momsbelägga sjukvård! I den länk jag hänvisar till ovan anser Deloitte att domen visar att en lagändring som tydliggör att moms inte ska förekomma inom sjukvård inte strider mot EU:s regler. Jag menar att ”Petersdomen” visar att en lagändring inte behövs. SKV har fel! EU-domstolens utslag visar tydligt att sjukvårdsundantagets ordalydelse begränsar medlemsstaternas möjlighet att införa ytterligare krav än de som framgår av bestämmelsen och att samtliga avvägningar ifråga om hur bestämmelsen ska tolkas måste utgå från bestämmelsens syfte, som är att minska vårdkostnaderna och garantera enskildas tillgång till vård.

Högsta förvaltningsdomstolen måste beakta detta. Annars återstår bara att ändra lagen och där finns en klar majoritet i Riksdagen. Problemet är bara att den utredning som skulle starta skyndsamt har inte startat än! Vi ligger på politikerna om detta så gott vi kan i samverkan med Vårdföretagarna och faktiskt även SKR (som SKL numera heter).

”Taxans” framtid utreds igen

Som bekant för många skall ”superutredaren” Anna Nergårdh även utreda hur Lagen om läkarvårdsersättning skall ”integreras” med övrig öppen sjukvård. Läkarförbundet har träffat utredningen flera gånger och vi står fast vid att taxan skall utvecklas och förbättras. SKR vill att den avvecklas. Vad man kommer fram till vet ingen än så länge. Men ändringar lär utredningen föreslå, det är klart. Hur långtgående det blir är osäkert och vad som sedan blir lag vet vi ännu mindre om. En utrednings förslag blir ju inte alltid genomförda. I mars 2020 skall utredningen vara klar.

Taxan nya belopp.

2,5 % ökning även i år. Här finns länken. Nästa år kan det bli svårare. SKR vill inte förhandla och oavsett vad som händer med utredningar så kommer inte taxan att vara borta inom de närmaste åren. Så vi får väl hoppas att SKR ändå är laglydiga.

Deltid på taxan

Vi har fortsatt problem med främst SLL angående det krav som finns i lagen om läkarvårdsersättning om heltid när man jobbar på taxan. Nu verkar man liksom Skåne och Västra Götaland anse att om man drar in 85% av tak 1 är det heltid. Detta har man bestämt ensidigt utan förhandling med oss. SLL är ofta smarta. Genom att t.ex. låta en kollega jobba deltid i flera år utan att man från SLL hör av sig och begär intyg så har de sedan grund för att dra in etableringen. Då kan vi inget göra. Regeln finns och att komma i efterhand med intyg håller inte. Kravet är heltid och ligger man långt under det måste man skicka in intyg hela tiden till SLL för att inte riskera sin etablering. I något fall har inte det heller hjälpt utan man har plötsligt underkänt sjukintygen retroaktivt. Sådant försöker vi att motverka men SLL har ett oerhört övertag i resurser. Antalet tjänstemän ökar stadigt samtidigt som antalet som jobbar med patienter minskar. Det påpekar vi ofta. Just nu är det som bekant väldigt aktuellt på Karolinska tyvärr. Se här på raderna ledningsarbetare och handläggare/administratörer. https://www.vardfokus.se/globalassets/dokument/personalstatistik.pdf

Rabatt på kortläsare

Vi har nu ett avtal om rabatt på kortläsare via NETS och glöm inte Kvalprak och andra förmåner för medlemmar i SPLS AB.

Jag får redan nu önska er alla en God jul!

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.