fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under sommaren har vi förändrade öppettider, här hittar du aktuella öppettider 

Att momsa eller inte momsa, det är fortfarande frågan!

Skatteverket (SKV) ger sig inte trots många protester! Första juli gäller nya regler för moms inom sjukvården. Men SKV har fortfarande inte svarat på frågor från oss och andra om vad som ska momsas! Så allt är höljt i dunkel, men vi får räkna med att SKV anser att allt som kan momsas skall momsas! Det kan troligen även komma att gälla transaktioner inom läkarhus och när man i stället för anställda läkare har konsulter inom vårdval, även om inget bemanningsföretag är involverat. Helt obegriplig eftersom grundregeln är att sjukvård är momsfri verksamhet. Men enligt SKV är det nu upphävt och grundregeln är att all sjukvård skall momsbeläggas. Undantag gäller enbart för direkt relation mellan patient och ett av SKV nyuppfunnet begrepp ”vårdmottagning” som inte är definierat i lag. Striden kommer att fortsätta länge men i vart fall SKV lär anse att från och med nu gäller nya regler i Sverige som skiljer sig från vad som gäller i EU i övrigt.

Läkarförbundet kommer att fortsätta att försöka få stopp på detta vanvett.

  • Politisk påverkan

Den första vägen är den politiska. Vi har samtalat med många politiker och fått stort gehör. Riksdagens skatteutskott är enigt, med undantag för de ”f.d.” kommunisterna i vänsterpartiet, om att detta är fel och att regeringen måste agera för att grundregeln skall gälla: Moms skall inte betalas för sjukvård. Vi kommer att trycka på för att få Finansdepartementet att förstå att man måste agera när Riksdagen kräver det. Men intresset från ansvarig minister har varit ljumt. Det borde ses som obstruktion och vi hoppas att normalt företagarvänliga partier som centerpartiet och liberalerna reagerar. Regeringen är ju beroende av dem för att få sitta kvar. Att även socialdemokraterna i Skatteutskottet håller med oss är ju pikant men verkar inte imponera på finansministern.

Kan Sverige följa Finlands exempel?

I den här frågan samverkar vi med Vårdföretagarna som nu har presenterat en elegant lösning med en enkel lagändring. Det påminner mycket om hur Finland löst samma fråga. Lagförslaget innebär att den svenska bestämmelsen i 3 kap. 5 § 1 st. andra strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200), ML, kompletteras enligt nedan:

”[…] om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården, oberoende av i vilket försäljningsled åtgärderna vidtas.”

Nu återstår att se om politikerna vill agera.

Riksdagens skatteutskott är enigt, sjukvård ska vara momsbefriat i sin helhet
  • Rättsliga åtgärder

Den andra vägen är att ta rättslig strid om inte lagen ändras. Som vi ser det strider Skatteverkets omfattande ändring av principerna för momsfrihet mot de svenska och EU:s regel om att sjukvård är momsfri. Det kommer förhoppningsvis under hösten överklaganden av de beslut som tagits av SKV och det lär visa sig att man gått för långt i sin tolkning.

  • Kräva momsen åter av landstingen/regionerna

Om mot all förmodan den tolkning som SKV har bestämt sig för vinner laga kraft måste vi konstatera att ersättningar är momsfria i relation till patienten (patientavgiften) och vårdföretag men att landstingen kan vara skyldigt att betala moms till oss eftersom de ju inte är den ”vårdmottagning” som är befriad från moms. Vi som företagare har då skyldighet att kräva moms av landstingen (eller som det nu oftast kallas ”regionen”) för alla ersättningar enlig Lagen om läkarvårdsersättning respektive Lagen om valfrihet (vårdval). Här vet vi att SKL har en annan tolkning och kommer att bestrida sådana krav.

Den sista punkten är inte heller helt enkel juridiskt och vi hoppas att vi inte skall hamna i den situationen att vi rekommenderar våra medlemmar att kräva moms av landstingen, eftersom sjukvård skall vara fri från moms, men vi utreder ändå med hjälp av juridisk expertis om det är en framkomlig väg för att undvika att våra företagare drabbas av en orättmätig beskattning. Att det i vissa avtal skrivits in att man inte kommer att betala moms komplicerar detta ytterligare men behöver inte ha så stor betydelse. Vissa regler går inte att avtala bort.

  • Skattetekniska lösningar

Om även detta misslyckas återstår olika skattetekniska lösningar som kommanditbolag eller annat som skattekonsulterna hoppas skall bli nödvändiga. Då får vi vända oss till jurister och konsulter för att undvika felaktig beskattning. SPLF kan idag inte ge råd angående sådana skattetekniska lösningar då ingen vet vad SKV kommer att godkänna och vilka regler som kommer att gälla.

Jag skall nu först upp i fjällen sedan ut i den norrbottniska skärgården och koppla av men den här frågan hamnar inte i bakvattnet! Panta rei.

Glad sommar!

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.