fbpx

Att momsa eller inte momsa det är fortfarande frågan?

Frågan om hur momsen består och nu är det bara två månader kvar tills de nya reglerna gäller. Vi får inga besked. Anders W Jonsson (c) ställde en fråga till statsministern om det. Svaret var lite god dag, yxskaft…


Anders W Jonssons fråga börjar ca 10 min och 14 sek in i klippet.

Vi jobbar vidare på alla nivåer för att i första hand få Skatteverket (SKV) att vänta med att införa denna förändring och i andra hand mildra följderna och upprätthålla konkurrensneutralitet om det blir som SKV verkar anse. Många fler har begärt förhandsbesked men det är inte fel om än fler frågar för att få SKV att förstå vad de håller på att göra. Vi återkommer så fort mer information finns.

Fullmäktige med bra samtal och uteslutning av pensionärer!

Hela styrelsen omvaldes på fullmäktige. Det är inte helt vanligt att alla vill fortsätta och för mig som ordförande är det upplyftande att alla trivs och att vi har medlemmarnas förtroende.

Styrelsen 2019. Övre raden fr. v. Thomas Anderson, Sven Söderberg, David Jörgensen
Nedre raden fr. v, Eva-Britt Tågsjö, Katarina Johansson, Hannu Määttänen.
Ulf Zackrisson ej närvarande

Även i övrigt präglades mötet av god anda och bra diskussioner om moms, reformer av svensk sjukvård mm. Vi har nu uteslutit pensionärerna definitivt ur vår förening genom en stadgeändring. Om man har en pension eller ej saknar betydelse. Är man yrkesverksam så betalar man full avgift och får fullt stöd av SPLF och Läkarförbundet. När man slutar jobba registrerar man sig som icke yrkesverksam. Detta av solidaritetsskäl och för att undvika att en läkare som anmält sig som ”pensionär” men fortsatt med full verksamhet blir besviken när SPLF inte kan ge stöd i konflikter med landsting mm.

Fullmäktigemötet 2019 i Läkarförbundets lokaler, på bilden Felix Cullin från Skåne-Blekinge

Fler framgångar i kammarrätten

Läkarförbundets nya chefsförhandlare Martha Gurmu vann mot Region Skåne. Fallet gäller en fysioterapeut, som arbetar enligt fysioterapeuternas motsvarighet till nationella taxan, som enligt landstinget i Skåne län inte uppfyllt heltidskravet då hon var långtidssjukskriven. Kammarrätten gav fysioterapeuten rätt att sälja, och nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att Kammarrättens dom står fast, och beviljar inte Skåne län prövningstillstånd. Därmed blir fallet prejudicerande.

SLL vill ändra praxis för ersättning psykoterapi!

Ännu ett exempel på hur landsting jagar läkare på taxan är att SLL nu kommit med anvisningar att specialister i psykiatri som även är psykoterapeuter skall ha lägre ersättning än de som inte har den vidareutbildningen. Man motiverar det med att man letat i förarbeten från 90-talet och hårdtolkar en enda passus. Det strider helt mot praxis sedan alla år och även mot tidigare besked från SLL. Vi från SPLF har kraftigt protesterat mot detta. Ett enskilt landsting kan inte ändra praxis utan förhandling mellan oss och SKL. Fortsättning lär följa.

Vårdvalen i SLL är inte hållbara!

Som alla borde förstå är det inte hållbart att som SLL hålla nere ersättningarna inom vårdval till svältgränsen. Den är nu nådd. Allt fler företag lämnar vårdval. Vi hoppas mycket på de samtal som Tobias Nässen (m) initierat om ”Vårdval 2.0” och där S-SPLF är engagerade skall bära frukt. Nu är botten nådd! Samtidigt pågår ju på riksplanet utredningar kring vårdval som SPLF är djupt involverade i.

Privatläkare och forskare får pris!

Vår representant i Läkarförbundets Forskning och Utvecklingsråd, Annika Lindström har fått Eldsjälspris för sin forskning och sitt arbete för cervixcancerprevention för äldre kvinnor. Länk till pressrelease och facebook. Dessutom har hon övertygat sin region om att planera för självprovtagning av HPV för de som inte kommer på screening. SPLF gratulerar och ser Annika som ett stort föredöme! Det går att forska och vara privatläkare, men det måste göras enklare och mer rättvist jämfört med anställda läkare, så att fler privatläkare orkar engagera sig i forskning.

Annika Lindström från SPLF Dalarna får pris för sin forskning

Fast läkare nu!

De läkare som är småföretagare är alldeles för få! Mycket arbete nu går ut på att påverka politiker och utredare för en primärvårdsreform som innefattar att fler läkare skall kunna verka som småföretagare. Vår ordförande i Läkarförbundet fick in en artikel i SvD om det nyligen. Bra att ha ett enigt förbund med oss! https://www.svd.se/lar-av-vara-grannlander–infor-fasta-lakare-nu

Heltidskravet igen

En fråga som återkommer är kravet på att läkare på taxan skall arbeta heltid, enligt lagen. Landstingen har rätt att utöva kontroll men heltidskravet är svårt. Det finns ingen närmare definition. Att nöja sig med att man ska ha en rimlig intäkt i förhållande till ”tak 1” kan vara bra eftersom det är enkelt. Frågan är bara vilken nivå man sätter som lägsta ”tillåtna”. Nu verkar Region Skåne och VGR ha landat på 80% av ”tak 1”. Det är klart högre än vad som tidigare setts som rimligt och inget som har förhandlats med SPLF. Den som får problem med detta kan höra av sig till oss.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.