Hoppa till innehåll

Ledarskaps-ST En nationell kartläggning

Publicerad: 2021
Författare: Sveriges läkarförbund

En viktig fråga för Sveriges Läkarförbund är att fler läkare ska vilja bli chefer och ledare. Hälso- och sjukvården ska ledas av chefer och ledare med en hög medicinsk kompetens. Läkare som har det högsta medicinska ansvaret och samtidigt besitter de mest djupgående kunskaperna om verksamheterna ska därför vara det naturliga chefs- eller ledarskapsämnet.

För att locka fler läkare att tidigt i karriären intressera sig för chef- och ledarskap finns idag särskilda utbildningsprogram där chefs- och ledarskapsutbildning möjliggörs redan under specialiseringstjänstgöringen, så kallad Ledarskaps-ST.

Ledarskaps-ST lyfts ofta fram som ett bra sätt att fånga upp ST-läkare som är intresserade av ett framtida chefs- och ledarskap. Förbundsstyrelsen förväntas vid mötet den 14 december 2020 anta förslag till Kompetensförsörjningspolicy – Förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans. I policyn fastslås att en nationell modell för Ledarskaps-ST ska tas fram. Likaså biföll förbundets fullmäktige 2020 en motion om att verka för att samtliga regioner inför Ledarskaps-ST. Dock har kunskapen om vilka regioner som idag erbjuder särskilda chefs- eller ledarskapsprogram för ST-läkare samt hur dessa program ser ut varit låg på förbundet.

För att kunna ta fram en nationell modell för Ledarskaps-ST har kansliet därför gjort en kartläggning hos de 21 sjukvårdshuvudmännen. Detta för att samla in information om de program som finns samt för att utifrån kartläggningen kunna ta fram en modell som sedan kan användas nationellt.

Ladda ner
345.0 KB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare