Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Remiss avseende nationellt vårdprogram cancerrehabilitering

Stockholm 2020-11-09
Till: Regionalt Cancercentrum Syd
Gem 2020/0179

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av sakkunniggruppernas förslag och har delvis olika perspektiv på förslagen. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan utan översänder samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Remissvar från följande föreningar bifogas:

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren

Förbundsordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Per Wahlstedt

Utredare

Politik och profession

per.wahlstedt@slf.se

Direkttelefon: 08-790 56 83

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Remiss avseende nationellt vårdprogram cancerrehabilitering