Hoppa till innehåll

Gynekologisk radiologi

Rekommendationer för MR-undersökningar av buken vid graviditet

Gynekologisk radiologi På uppdrag av SURF har Arbetsgruppen för gynekologisk radiologi tagit fram rekommendationer för MR-protokoll som beskriver hur undersökningar helst bör utföras vid utvalda gynekologiska frågeställningar. Grundtanken är att optimera och likrikta MR-protokollen, eftersom undersökningarna inte sällan kommer att demonstreras på …