Hoppa till innehåll
Kalender
Sjukhusläkarna i Almedalen

Sjukhusläkarna i Almedalen

Måndag 4 juli kl 14.10-15.00 ”IVA är fullt – försök igen imorgon”. Långa vårdköer och vårdplatsbrist har sitt pris och det är patienterna och hälso- och sjukvårdens personal som får betala. Vad krävs för att få regionerna att inrätta ett ändamålsenligt antal vård- och IVA-platser och öka tillgängligheten? Vad händer om förändringen uteblir?
Regeringen har det senaste året tagit flera initiativ för att synliggöra vårdplatsbristen. Socialstyrelsen har exempelvis fått i uppdrag att föreslå målvärden på nationell, regional, klinik- och enhetsnivå för antalet vårdplatser. IVO har inlett ett arbete att kartlägga vårdplatsbristen och utfärda viten i de fall myndigheten anser att det finns ett otillräckligt antal platser. Samtidigt ökar trycket från media och allmänhet att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta vårdköerna.
Räcker detta för att få regionerna att inrätta ett ändamålsenligt antal vård- och IVA-platser och öka tillgängligheten? Vad händer om förändringen uteblir?
Plats: Slottsterrassen 6 – arrangör: Sjukhusläkarna

Tisdag 5 juli kl 12.15-13.45 ”Du ska inte tro att vårdköerna kan kortas om inte någon sätter fart” Vårdköerna blir längre år från år, trots otaliga försök att korta dem sedan 1960-talet. Det går dock att korta köerna och öka tillgängligheten i vården. Det visar exempel från andra länder ex Danmark. Vad kan vi lära från andra länder och vad bör regionerna och staten göra för att vända utvecklingen.
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Tisdag 5 juli kl 14.10-15.00 ”Förbered för det värsta och hoppas på det bästa” För att klara en kris eller krig behöver man vara förberedd. Hur förberedda är vi i vården? Och vad gör vi när det brinner till? Vi vet att vi saknar tillräckliga lager av material och läkemedel, men hur hanterar vi ledningen och styrningen i en kris? Ledarskapet är något vi kan och ska förbereda. Att leda i kris bygger på ett gott ledarskap i fredstid. Om ansvar, befogenheter och att våga ta makten över situationen!
Plats: Slottsterrassen 6 – arrangörer: Sjukhusläkarna, Chefsföreningen, Industriläkarföreningen

Tisdag 5 juli kl 15.20-16.00 seminarium ”Klarar sig vården utan medicinskt ledarskap – när får vi en ansvarig minister som är läkare?” Vården står inför stora utmaningar. Vi kan bota allt fler, befolkningen lever allt längre. Det gör att vi behöver ändra vårt sätt att arbeta och det krävs medicinska prioriteringar. För patientsäkerhetens skull behöver läkare med sin medicinska kunskap då finnas med i ledningen för vården på alla olika nivåer. Det inkluderar givetvis även myndigheter och regeringsnivå.
Plats: Slottsterrassen 6 – arrangörer: Sjukhusläkarna, Chefsföreningen, Industriläkarföreningen

Söndag 3 juli – onsdag 6 juli Folkhälsodalen – arenan för de hälsopolitiska samtalen. Här diskuteras alltifrån precisionsmedicin, hälsodata och patienträttigheter till företagshälsovården, prevention och life science-frågor.
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 – arrangörer: Reform Society, Sjukhusläkarna, Janssen, Nollvision cancer, Roche, Lif – de forskande läkemedelsföretagen


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar