Hoppa till innehåll
Kalender
Sjukhusläkarna i Almedalen

Sjukhusläkarna i Almedalen

Måndag 4 juli kl 14.10-15.00 seminarium ”IVA är fullt – försök igen imorgon”. I dag finns inte tillräckligt med personal så att det samtidigt går att operera bort vårdkön och vårda patienterna inom intensivvården. Vad krävs för att vi ska skapa en hållbar och patientsäker verksamhet som möter behoven – inte bara i form av en robust och resilient intensivvård utan också i form av en operationsverksamhet som kan verka på toppen av sin förmåga?
Plats: Slottsterrassen 6 – arrangör: Sjukhusläkarna

Tisdag 5 juli kl 14.10-15.00 seminarium ”Förbered för det värsta och hoppas på det bästa” För att klara en kris eller krig behöver man vara förberedd. Hur förberedda är vi i vården? Och vad gör vi när det brinner till? Vi vet att vi saknar tillräckliga lager av material och läkemedel, men hur hanterar vi ledningen och styrningen i en kris? Ledarskapet är något vi kan och ska förbereda. Att leda i kris bygger på ett gott ledarskap i fredstid. Hör generaldirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, verksamhetschefer och företrädare för chefer i vården samtala om vad som de lärt sig är viktigt att ta med sig. Om ansvar, befogenheter och att våga ta makten över situationen!
Plats: Slottsterrassen 6 – arrangörer: Sjukhusläkarna, Chefsföreningen, Industriläkarföreningen

Tisdag 5 juli kl 15.20-16.00 seminarium ”Klarar sig vården utan medicinskt ledarskap – när får vi en ansvarig minister som är läkare?” Vården står inför stora utmaningar. Vi kan bota allt fler, befolkningen lever allt längre. Det gör att vi behöver ändra vårt sätt att arbeta och det krävs medicinska prioriteringar. För patientsäkerhetens skull behöver läkare med sin medicinska kunskap då finnas med i ledningen för vården på alla olika nivåer. Det inkluderar givetvis även myndigheter och regeringsnivå. Vi vet att när läkare leder verksamheter så ser man högre kvalitet och bättre arbetsmiljö för alla yrkeskategorier i vården. Och som konsekvens blir även kostnaderna lägre. Kom och lyssna på namnkunnig panel som beskriver bakgrund men också praktiska exempel inte minst utifrån pandemin.
Plats: Slottsterrassen 6 – arrangörer: Sjukhusläkarna, Chefsföreningen, Industriläkarföreningen

Söndag 3 juli – onsdag 6 juli Folkhälsodalen – Träffpunkt om dåtidens, nutidens och framtidens viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågor. Hur skapar vi förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård? Vilka möjligheter innebär precisionsmedicin, utökade patienträttigheter, användandet av hälsodata och utvecklingen av life science?
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 – arrangörer: Sjukhusläkarna, Reform Society, Janssen, Nollvision cancer, Roche, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Mer info kommer snart!


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar