Hoppa till innehåll
Kalender
Sjukhusläkarna Sörmland håller årsmöte

Sjukhusläkarna Sörmland håller årsmöte

Välkommen till Sjukhusläkarna Sörmlands Årsmöte!

Dagordning

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning och att mötet är behörigt utlyst

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 presenteras

§5 Ekonomisk redovisning för 2022

§6 Revisionsberättelse för 2022

§7 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2022

§8 Medlemsavgift för 2024

§9 Val av ordförande och övrig styrelse samt ekonomiska företrädare

§10 Val av två representanter + suppleanter till Sjukhusläkarnas fullmäktige 16-17/3

§11 Val av revisor

§12 Val av valberedning

§13 Övriga frågor

Å styrelsens vägnar,
Marie Engman, ordförande

Övriga handlingar finns här


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare