Hoppa till innehåll

Smittskyddsenheter

Här kan du hitta kontaktuppgifter till regionernas smittskyddsenheter. Enskilda personers kontaktuppgifter finns på respektive webbplats.

Region Blekinge (K)

Smittskyddsenheten, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona. Telefon: 0455-73 10 00 telefon: 0455-73 10 68
E-post: smittskyddslakaren@regionblekinge.se
Webbplats: https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/smittskyddsenheten.html

Region Dalarna (W)

Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun
E-post: smittskydd.dalarna@regiondalarna.se 
Webbplats: www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/

Region Gotland (I)

Smittskyddsenheten, Visby lasarett, 621 84 Visby.
E-post: smittskydd@gotland.se
Webbplats: www.gotland.se/imcms/29806

Region Gävleborg (X)

Smittskydd, Region Gävleborg, 801 87 Gävle. Besöksadress: Ingång 31, Gävle sjukhus telefon: 026-15 53 08
E-post: smittskydd@regiongavleborg.se
Webbplats: www.regiongavleborg.se/smittskydd

Region Halland (N)

Smittskydd Halland, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad. Telefon: 035-13 16 07
E-post: smittskydd@regionhalland.se
Webbplats: www.regionhalland.se/smittskydd

Region Jämtland Härjedalen (Z)

Smittskyddsenheten, Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund
E-post: smittskydd.vardhygien@regionjh.se
Webbplats: http://www.regionjh.se/smittskydd

Region Jönköpings län (F)

Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
E-post: smittskydd.vardhygien@rjl.se
Webbplats: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/smittskydd

Region Kalmar län (H)

Smittskydd Kalmar, Länssjukhuset Hus 17 plan 02, 391 85 Kalmar
E-post: Smittskydd@regionkalmar.se
Webbplats: https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/smittskydd/

Region Kronoberg (G)

Smittskyddsenheten, Centrallasarettet, 351 85 Växjö. Telefon: 0470-58 82 78
E-post: smittskyddet@kronoberg.se
Webbplats: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/smittskydd/

Region Norrbotten (BD)

Smittskydd, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå, telefon: 0920-28 36 16
E-post: smittskydd@norrbotten.se
Webbplats: Smittskydd - Vårdgivarwebb Region Norrbotten

Region Skåne (L, M)

Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö. Telefon 040-33 71 80
E-post: smittskydd.skane@skane.se
Webbplats: http://www.skane.se/smittskydd

Region Stockholm (AB)

Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Box 300 17, 104 25 Stockholm. Besöksadress: Tomtebodavägen 12A. Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01

E-post: registrator@smittskyddstockholm.se
Webbplats: http://www.smittskyddstockholm.se

Smittskyddsläkaren nås alltid via 08-123 143 00. Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Region Sörmland (D)

Smittskydd/Vårdhygien, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna. Telefon: 016-10 35 85
E-post: smittskydd.vardhygien@regionsormland.se
Webbplats: https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/

Region Uppsala (C)

Smittskyddsenheten, Regionkontoret, Region Uppsala, 751 85 Uppsala
E-post: smittskydd@regionuppsala.se
Webbplats: http://www.smittupp.nu

Akuta ärenden då enheten är obemannad dagtid: 018-611 60 62

Region Värmland (S)

Smittskydd, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad. Telefon: 010-839 13 00
E-post: smittskydd@regionvarmland.se
Webbplats: smittskyddvarmland.se

Region Västerbotten (AC)

Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå. Telefon: 090-785 13 68
E-post: smittskydd@vll.se
Webbplats: https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/kontakta-smittskyddsenheten

Region Västernorrland (Y)

Smittskydd Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, 851 86, Sundsvall. Telefon: 060-13 52 41
E-post: smittskydd@rvn.se
Webbplats: www.rvn.se/smittskydd

Region Västmanland (U)

Enheten för smittskydd och vårdhygien, Ingång 1 plan 12, Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås.
Telefon: 021-17 30 00.
E-post: smittskydd@regionvastmanland.se
Webbplats: https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/smittskydd/

Västra Götalandsregionen (O)

Göteborg
Smittskydd Västra Götaland, Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg. Telefon: 010-441 24 00. Knappval 4. Måndag - torsdag kl. 09.00-16.00, fredag 09.00-15.00.

Borås
Smittskydd Västra Götaland, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås. Telefon 010-441 24 00. Knappval 1.

Skövde

Smittskydd Västra Götaland, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde. Telefon: 010-441 24 00. Knappval 3.

Uddevalla
Smittskydd Västra Götaland, Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Telefon: 010-441 24 00. Knappval 2.

Gemensam smittskyddsmail: smittskydd@vgregion.se
Webbplats: www.vgregion.se/smittskydd

Region Örebro län (T)

Smittskyddsenheten, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro telefon: 019-602 11 30
E-post: smittskydd@regionorebrolan.se
Webbplats: Smittskydd Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Region Östergötland (E)

Smittskydd Östergötland, Centrum för hälso- och vårdutveckling, Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping, Telefon: 010-103 08 64
E-post: smittskyddsenheten@regionostergotland.se
Webbplats: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso–och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Kontakt/

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare