fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Region Blekinge (K)

Smittskyddsenheten, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona. Telefon: 0455-73 10 00 telefon: 0455-73 10 68
E-post: smittskyddslakaren@regionblekinge.se
Webbplats: https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/smittskyddsenheten.html

Region Dalarna (W)

Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun
E-post: smittskydd.dalarna@regiondalarna.se 
Webbplats: www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/

Region Gotland (I)

Smittskyddsenheten, Visby lasarett, 621 84 Visby.
E-post: smittskydd@gotland.se
Webbplats: www.gotland.se/imcms/29806

Region Gävleborg (X)

Smittskydd, Region Gävleborg, 801 87 Gävle. Besöksadress: Ingång 31, Gävle sjukhus telefon: 026-15 53 08
E-post: smittskydd@regiongavleborg.se
Webbplats: www.regiongavleborg.se/smittskydd

Region Halland (N)

Smittskydd Halland, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad. Telefon: 035-13 16 07
E-post: smittskydd@regionhalland.se
Webbplats: www.regionhalland.se/smittskydd

Region Jämtland Härjedalen (Z)

Smittskyddsenheten, Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund
E-post: smittskydd.vardhygien@regionjh.se
Webbplats: http://www.regionjh.se/smittskydd

Region Jönköpings län (F)

Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
E-post: smittskydd.vardhygien@rjl.se
Webbplats: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/smittskydd

Region Kalmar län (H)

Smittskydd Kalmar, Länssjukhuset Hus 17 plan 02, 391 85 Kalmar
E-post: Smittskydd@regionkalmar.se
Webbplats: https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/diagnostiskt-centrum/smittskydd-och-vardhygien/

Region Kronoberg (G)

Smittskyddsenheten, Centrallasarettet, 351 85 Växjö. Telefon: 0470-58 82 78
E-post: smittskyddet@kronoberg.se
Webbplats: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/smittskydd/

Region Norrbotten (BD)

Smittskydd, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå, telefon: 0920-28 36 16
E-post: smittskydd@norrbotten.se
Webbplats: http://www.norrbotten.se/smittskydd

Region Skåne (L, M)

Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö. Telefon 040-33 71 80
E-post: smittskydd.skane@skane.se
Webbplats: http://www.skane.se/smittskydd

Region Stockholm (AB)

Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Box 6909, 102 39 Stockholm. Besöksadress: Tomtebodavägen 12A. Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01

E-post: registrator@smittskyddstockholm.se
Webbplats: http://www.smittskyddstockholm.se

Smittskyddsläkaren nås alltid via 08-123 143 00. Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Region Sörmland (D)

Smittskydd/Vårdhygien, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna. Telefon: 016-10 35 85
E-post: smittskydd.vardhygien.sorml@regionsormland.se
Webbplats: https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/

Region Uppsala(C)

Smittskyddsenheten, Regionkontoret, Region Uppsala, 751 85 Uppsala
E-post: smittskydd@regionuppsala.se
Webbplats: http://www.smittupp.nu

Akuta ärenden då enheten är obemannad dagtid: 018-611 60 62

Region Värmland (S)

Smittskydd, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad. Telefon: 054-19 13 00
E-post: smittskydd@regionvarmland.se
Webbplats: https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Smittskydd/

Region Västerbotten (AC)

Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå. Telefon: 090-785 13 68
E-post: smittskydd@vll.se
Webbplats: https://www.vll.se/startsida/halsa-och-vard/smittskydd

Region Västernorrland (Y)

Smittskyddsenheten, Region Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, 851 86, Sundsvall. Telefon: 060-18 18 30
E-post: smittskyddsenheten@rvn.se
Webbplats: www.rvn.se/smittskydd

Region Västmanland (U)

Enheten för smittskydd och vårdhygien, Ingång 1 plan 12, Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås.
Telefon: 021-17 30 00.
E-post: smittskydd@regionvastmanland.se
Webbplats: https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/smittskydd/

Västra Götalandsregionen (O)

Göteborg
Smittskydd Västra Götaland, Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg. Telefon: 010-441 24 00 (Mån-tors kl 09.00-16.00, fred 09.00-15.00).

Borås
Smittskydd Västra Götaland, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås. Telefon 033-616 10 00

Skövde

Smittskydd Västra Götaland, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde. Telefon: 0500-43 10 00.

Uddevalla
Smittskydd Västra Götaland, Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Telefon: 010-435 00 00.

Gemensam smittskyddsmail: smittskydd@vgregion.se
Webbplats: www.vgregion.se/smittskydd

Region Örebro län (T)

Smittskyddsenheten, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro telefon: 019-602 3443
E-post: smittskydd@regionorebrolan.se
Webbplats: https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/

Region Östergötland (E)

Smittskydd Östergötland, Centrum för hälso- och vårdutveckling, Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping, Telefon: 010-103 08 64
E-post: smittskyddsenheten@regionostergotland.se
Webbplats: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso–och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Kontakt/

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem