fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om Smittrisker(2014/100863)
Remissvar dnr 15/2016. Besvarat 171228.

Yttrande över: Remiss – Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel, (S2017/03877/FS)
Remissvar Ds 2017:29. Besvarat 171022.

Yttrande över: Remiss – ”Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn”.
Remissvar dnr 14/2017. Besvarat 170907.

Yttrande över Samlad kunskap – stärkt handläggning
Remissvar dnr S2017/02159/SF. Besvarat 170825.

Yttrande över: Remiss – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Remissvar dnr 9/2017. Besvarat 170614.

Yttrande över: Remiss – Vaccinationsplan vid influensapandemi
Remissvar dnr 8/2017. Besvarat 170522.

Yttrande över: Remiss – Preexpositions Profylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt
Remissvar dnr 7/2017. Besvarat 170522.

Yttrande över remiss Clostridium difficile-infektion, Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering
Remissvar dnr 6/2017. Besvarat 170417.

Beslutsunderlag till regeringen om införande av rotavirusvaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Remissvar dnr 5/2017. Besvarat 170502.

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2017 – synpunkter från Smittskyddsläkarföreningen (SMLF)
Remissvar dnr 4/2017. Besvarat 170503.

Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler
Remissvar dnr 3/2017. Besvarat 170323.

Konsekvensutredning (Dnr 4.1.1-527/2017)- förslag till ändring av – Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler; – Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.;- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.
Remissvar dnr 1/2017. Besvarat 170209.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.