Hoppa till innehåll

Smittskyddsblad

Efter varje diagnos finns länkar till informationsblad för läkare och patienter. Dessa PDF-filer kan laddas hem alternativt skrivas ut.
Smittskyddsblad finns inte för alla sjukdomar. Vid frågor när smittskyddsblad saknas, kontakta din regionala smittskyddsenhet.

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare