Hoppa till innehåll

Smittskyddsblad

Här finns smittskyddsblad, informationsblad och rekommendationer om smittsamma sjukdomar för läkare och patienter.

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad beskriver bland annat smittskyddsåtgärder, smittspårning och förhållningsregler för anmälningspliktiga sjukdomar. Smittskyddsblad finns inte för alla sjukdomar. Vid frågor när smittskyddsblad saknas, kontakta din regionala smittskyddsenhet.

För vissa sjukdomar finns även andra typer av dokument, som information till exponerade kontakter eller rekommendationer om utbrottshantering eller post-expositionsprofylax.

Många smittskyddsblad för patienter är översatta till andra språk. Översättningarna ligger tillsammans med det svenska bladet under respektive sjukdom.

Dokumentarkiv

85 st
 1. Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)
 2. Campylobacterinfektion
 3. Covid-19
 4. Cryptosporidiuminfektion
 5. Difteri
 6. Ebola (ebolavirusinfektion)
 7. EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion
 8. ESBL-bildande bakterier
 9. ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)
 10. Fågelinfluensa
 11. Giardiainfektion
 12. Gonorré
 13. Hepatit A
 14. Hepatit B
 15. Hepatit C
 16. Hepatit E
 17. Hiv
 18. HTLV I och II
 19. Hygienråd vid tarmsmitta
 20. Kikhosta
 21. Klamydia och LGV
 22. Legionärssjuka
 23. Leptospiros
 24. Listeriainfektion
 25. Meningokockinfektion (invasiv)
 26. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
 27. Mpox (tidigare apkoppor)
 28. Mässling
 29. Papegojsjuka
 30. Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP
 31. Rabies
 32. Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)
 33. Shigellainfektion
 34. Sorkfeber
 35. Syfilis
 36. TBE - fästingburen hjärninflammation
 37. Tuberkulos
 38. Tularemi (Harpest)
 39. Tyfoid- och paratyfoidfeber (S.typhi och S. paratyphi)
 40. Vankomycinresistenta enterokocker, (VRE)
 41. Yersiniainfektion