Hoppa till innehåll

Smittskyddsblad

Efter varje diagnos finns länkar till informationsblad för läkare och patienter. Dessa PDF-filer kan laddas hem alternativt skrivas ut. Smittskyddsblad finns inte för alla sjukdomar. Vid frågor när smittskyddsblad saknas, kontakta din regionala smittskyddsenhet.

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.

Dokumentarkiv

81 st
 1. Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)
 2. Apkoppor (monkeypox)
 3. Campylobacterinfektion
 4. Covid-19
 5. Cryptosporidiuminfektion
 6. Difteri
 7. Ebola (ebolavirusinfektion)
 8. EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion
 9. ESBL-bildande bakterier
 10. ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)
 11. Fågelinfluensa
 12. Giardiainfektion
 13. Gonorré
 14. Hepatit A
 15. Hepatit B
 16. Hepatit C
 17. Hepatit E
 18. Hiv
 19. HTLV I och II
 20. Hygienråd vid tarmsmitta
 21. Kikhosta
 22. Klamydia och LGV
 23. Legionärssjuka
 24. Listeriainfektion
 25. Meningokockinfektion (invasiv)
 26. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
 27. Papegojsjuka
 28. Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP
 29. Rabies
 30. Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)
 31. Shigellainfektion
 32. Sorkfeber
 33. Syfilis
 34. TBE - fästingburen hjärninflammation
 35. Tuberkulos
 36. Tularemi (Harpest)
 37. Tyfoid- och paratyfoidfeber (S.typhi och S. paratyphi)
 38. Vankomycinresistenta enterokocker, (VRE)
 39. Yersiniainfektion