Hoppa till innehåll

Smittskyddsblad

Här finns smittskyddsblad, informationsblad och rekommendationer om smittsamma sjukdomar för läkare och patienter.

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad beskriver bland annat smittskyddsåtgärder, smittspårning och förhållningsregler för anmälningspliktiga sjukdomar. Smittskyddsblad finns inte för alla sjukdomar. Vid frågor när smittskyddsblad saknas, kontakta din regionala smittskyddsenhet.

För vissa sjukdomar finns även andra typer av dokument, som information till exponerade kontakter eller rekommendationer om utbrottshantering eller post-expositionsprofylax.

Många smittskyddsblad för patient är översatta till andra språk. Översättningarna ligger tillsammans med det svenska bladet under respektive sjukdom. I vissa fall kan ytterligare översättningar hittas via Smittskydd Stockholm. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.

Dokumentarkiv

85 st
 1. Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)
 2. Apkoppor (monkeypox)
 3. Campylobacterinfektion
 4. Covid-19
 5. Cryptosporidiuminfektion
 6. Difteri
 7. Ebola (ebolavirusinfektion)
 8. EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion
 9. ESBL-bildande bakterier
 10. ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)
 11. Fågelinfluensa
 12. Giardiainfektion
 13. Gonorré
 14. Hepatit A
 15. Hepatit B
 16. Hepatit C
 17. Hepatit E
 18. Hiv
 19. HTLV I och II
 20. Hygienråd vid tarmsmitta
 21. Kikhosta
 22. Klamydia och LGV
 23. Legionärssjuka
 24. Leptospiros
 25. Listeriainfektion
 26. Meningokockinfektion (invasiv)
 27. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
 28. Mässling
 29. Papegojsjuka
 30. Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP
 31. Rabies
 32. Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)
 33. Shigellainfektion
 34. Sorkfeber
 35. Syfilis
 36. TBE - fästingburen hjärninflammation
 37. Tuberkulos
 38. Tularemi (Harpest)
 39. Tyfoid- och paratyfoidfeber (S.typhi och S. paratyphi)
 40. Vankomycinresistenta enterokocker, (VRE)
 41. Yersiniainfektion