Hoppa till innehåll

Lojala och solidariska prioriteringar

Ledare i OM nr 2, 2021
Ledare

Vid det här laget har alla vant sig vid en tillvaro fylld av osäkerhet, lynniga virusmutationer och ideliga förändringar i rutiner, snabba beslut. In i det sista hoppades styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening på att Ortopediveckan skulle kunna genomföras på plats. Östersunds organisationskommitté har på ett beundransvärt sätt förberett ett fantastiskt möte, först 2020 – mötet som ställdes in helt.

Om möjligt är det ännu mer beundransvärt att samma mötesgeneral och hans stab orkat resa sig igen, ta nya tag och göra omstart för Ortopediveckan 2021.

Ortopediveckan 2021 blir unik i sitt slag. För första gången i SOF:s sjuttiosjuåriga historia kommer mötet att hållas i digital form, innehållet tillgängligt för långt fler än någonsin. Samtliga föreläsare har fått valmöjlighet att medverka på plats i Östersund alternativt bidra med inspelad föreläsning eller i direktsändning hemifrån.

Självklart önskar och hoppas vi att så många medarbetare som möjligt, oavsett yrkeskategori, ska beredas chansen att få uppleva detta unika möte. Det förutsätter att Sveriges kliniker lojalt och solidariskt tar ekonomiskt ansvar kvoterat på klinikens eller enhetens storlek. Då landets ortopedkliniker-, och enheter är olika organiserade har vi baserat kostnaden per antal fast anställda ortopeder (ST-läkare såväl som specialister) per klinik/enhet. Efter klinikanmälan kommer man i anslutning till mötet erhålla inloggningsinformation. Möjlighet kommer också att finnas att anmäla sig som enskild individ.

De flesta programpunkter kommer att filmas och finnas tillgängliga en tid efter avslutat möte.

Året har lärt oss att längre digitala möten ger mest utbyte om man kan delta i grupp från föreläsningssalar. Då ges bättre förutsättningar för de fruktbara samtal som brukar uppstå med kaffekoppen i hand eller på den gemensamma lunchen. Intentionen är också att deltagarna ska kunna interagera med frågemöjligheter, omröstningar mm. Vi rekommenderar att föreläsningssalar bokas så att möjlighet finns att följa de olika vetenskapliga programmen, två till fyra olika kommer att sändas samtidigt.

Å varför inte passa på att ha någon typ av gemensam kvällsaktivitet i stället för planerade sociala aktiviteter vi nu går miste om?!

Än en gång riktas beundran och ett stort tack till mötesgeneral Anders Arnevång och hans stab som gjort och gör en storartad insats. Detta trots tvära kast och besvikelsen över att inte få genomföra mötet på plats i den vidunderliga miljön.

Vi hoppas att samtliga kliniker och enheter inom Sveriges ortopedi prioriterar denna unika möjlighet att låta hela sin klinik få del av Ortopediveckan 2021. Bland alla ledord vi omger oss av sätter vi nu lojalitet och solidaritet högst.

SOF:s styrelse

Mer från Ortopediskt magasin

Unga ortopeder

Tema I slutet av 2020 möttes styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening och redaktionen för Ortopediskt Magasin i ett planeringsmöte för 2021 års nummer av Ortopediskt Magasin. Det diskuterades kring vilka teman som varit med under de gånga åren, vilka skribenter som …