Hoppa till innehåll
Nyheter
Sommarhälsning 2023

Sommarhälsning 2023

Nyhet

När jag tittar ut genom fönstret så skiner solen och allt har snabbt nu blivit grönt. Dock är inte allt lika ljust överallt. Kriget i Ukraina har inte fått någon lösning. Folkmordet som Ryssland håller på har blivit vardag för de flesta av oss. Det är verkligen avskyvärt. Vi har en långsamt sjunkande pandemi som vi nu har lärt oss att leva med. Men Stockholms sjukvård har tyvärr inte fått något ljus. Det är samma stora problem som före pandemin men med skillnad att nu har vi betydligt längre köer. Alla har arbetat mycket koncentrerat och effektivt under pandemin och nu ska vi arbeta ännu hårdare för att komma i kapp allt som vi inte har gjort.

Vi behöver en betydligt mer robust sjukvård här i regionen och i hela Sverige. Hur kan vi få det. Vi behöver betydligt mer vårdplatser, mer operationssalar, mer IVA platser och mer öppna akutmottagningar. Sedan behöver primärvården byggas ut med tak för antalet listade och en fungerande privatläkarkår, Det måste hela tiden finnas en dragspelsfunktion som gör att hela systemet är mer robust.

Utbildning och fortbildning har legat på is till stor del under dessa år. Det måste bli en ändring på det. Vi arbetar i en kunskapsorienterad verksamhet där utvecklingen går mycket fort. Forskningen har också fått utföras på sparlåga, det är viktigt att vi leder den utvecklingen. Patienterna vill ha en utveckling till bättre behandlingsmetoder och ingen vill ha gårdagens behandling.

Nu håller regionen på att se över de så kallade vårdvalen, alla måste dock ta lärdom från när de infördes. Det går inte att snabbt bygga upp dessa vårdval och slå undan benen på sjukhusen och på samma sätt måste sjukhusen få pengar och tid för att bygga upp verksamheten igen. Jag tror att Stockholm behöver mer robust vård men vi kommer inte att spara pengar på att lägga ned vårdvalen. Vi behöver nu vår lagstadgade semester för att samla krafter inför hösten, det kan verkligen behövas. Vi har fått större och större utmaningar hela tiden. Vi kan inte arbeta smartare eller fortare utan det kommer krävas enträget arbete som vi ska styra och inte med hjälp av konsulter.

Stockholm har en stor Privatläkarkår som snabbt blir betydligt äldre, den behöver nu föryngras. Vi behövs på alla ställen. Denna småskaliga verksamhet passar bra för vissa kolleger och vissa patienter, låt den vara.

Jag hoppas att sommaren blir lagom varm och att det kommer lagom mycket regn, men framför allt att sjukvården kommer att fungera och att trycket på vår vårdapparat inte bli för hårt. Tidigare år har trycket varit väldigt hårt under sommaren och det har varit på gränsen av vad vi klarar av. Det är vi som står med patientansvaret om något händer någon.

Jag önskar trots allt att alla medlemmar får en solig och behaglig sommarledighet.
Det kommer att behövas!

För Stockholms läkarförening

Johan Styrud
Ordförande


Fler nyheter


Pensionsinformation

Den 25 oktober var det dags för en uppdatering i pensionsfrågor.Representanter från KPA pensioner och handläggare från regionen informerade och svarade på frågor. Se bilderna här


Pensionsinformation

Den 8 februari var det dags för en uppdatering av pensionsfrågor på Sveriges läkarförbund.Representanter från KPA pensioner och handläggare från regionen informerade om nyheter.Kvällen var mycket välbesökt och det blev…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare