Hoppa till innehåll
Nyheter
Kartläggning av psykisk ohälsa 2017

Kartläggning av psykisk ohälsa 2017

Under hösten 2017 genomförde Sveriges läkarförbund Student en kartläggning av den psykiska ohälsan bland läkarstudenter vid svenska lärosäten. Kartläggningen visade att en större andel läkarstudenter i Sverige lider av nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med den övriga befolkningen.


Fler nyheter


Studentenkäten 2024

Idag har studentenkäten 2024 skickats ut till samtliga medlemmar per e-post. I år har vi lagt till frågor som våra medlemmar uttryckt är särskilt viktiga, så som möjlighet till igentagning…

Extrainsatt årsmöte SLF Student Stockholm

Till medlemmar i Sveriges läkarförbundet Student Stockholm, Styrelsen kallar härmed er enligt stadgans §10 till ett extrainsatt årsmöte för val av ordförande och ny revisor samt eventuella fyllnadsval på tid…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare