Hoppa till innehåll

Enkäter

Sveriges läkarförbund Student undersöker utbildningskvaliteten på Sveriges läkarutbildningar.

Psykisk ohälsa 2017

Under hösten 2017 genomförde Sveriges läkarförbund Student en kartläggning av den psykiska ohälsan bland läkarstudenter vid svenska lärosäten. Kartläggningen visade att en större andel läkarstudenter i Sverige lider av nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med den övriga befolkningen.

Läs mer: En större andel Sveriges läkarstudenter lider av nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med den övriga befolkningen

Preklinenkäten

Preklinenkäten undersöker utbildningskvaliteten under de tidiga terminerna, och skickas ut till studenter som studerar termin sex. Det är den enda enkät som ger en möjlighet till jämförelse mellan studieorternas prekliniska utbildningar.

Handledningsenkät

Handledningsenkäten skickas ut till studenter som studerar termin nio. Undersökningen fokuserar särskilt på aspekter kopplat till den kliniska praktiken (VIL/VFU). Den bevakar och utvärderar kvaliteten på den kliniska utbildningen.

 

Läkarstudenternas bidrag avgörande för undersökningarna

SLF Student vill rikta ett varmt tack till alla studenter som svarat på enkäterna och möjliggjort sammanställningen av dessa rapporter! Svaren är avgörande för att resultaten ska bli meningsfulla, och eftersom dessa nationella enkäter är unika i sitt slag så är SLF Student angelägna om att fortsätta med denna verksamhet.

Respektive enkät skickas ut och publiceras vartannat år, en i taget, sedan 2010.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare