Hoppa till innehåll

Debattartiklar & påverkansarbete för studenter

Vi behöver fler läkare som chefer

Att läkare ska få chansen att vara chefer inom vården

Betyg på läkarprogrammet riskerar skapa A- och B-lag

Att betyg inte ska införas på läkarutbildningen

Läkarstudenterna kräver bättre scheman

Schemaläggning på läkarprogrammet

Oacceptabel schemaläggning på läkarutbildningen

SLF student: Vanligt med för långa veckor och för lite dygnsvila

Om schemaläggningen på läkarprogrammet

SLF student motionerar om 35 000 i lägstalön

SLF student utland vill lyfta psykisk ohälsa

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

Bristande handledning hotar framtidens sjukvård

Hur bekosta nya läkare

Ökade medel för nya läkarutbildningen och förlängt CSN för läkarstudenter på nya 6-åriga läkarprogrammet

Läkaren som sköterska

Att underläkare inte ska anställas för att enbart göra SSK-uppgifter

Läkarstudenter är en resurs för vården – använd dem!

Att erbjuda fler möjligheter för läkarstudenter att sommarjobba inom vården
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare