fbpx
Hoppa till innehåll

Jobba som undersköterska

Läkarstudenter brukar kunna vikariera som undersköterska tidigt under utbildningen, redan de första terminerna. Ett tips är att tillsammans med arbetsgivaren gå igenom vilka arbetsuppgifter vikariatet innefattar och diskutera kring vilka av dessa som har täckts av utbildningen och vilka som måste kompletteras med utbildning innan arbetet börjar.

jobba som undersköterska

Det finns ingen specifik lönestatistik för läkarstudenter som arbetar som undersköterska. Statistiken nedan kommer från SCB och innefattar samtliga undersköterskor oavsett utbildning. Det är vår mening att läkarstudenter inte ska ha lägre lön än andra undersköterskor som utför samma arbetsuppgifter.

Medellön Medellön kvinnor Medellön män
Hemtjänst, hemsjukvård
& äldreboende
28 400 28 400 28 100
Mottagning 27 400 27 400 26 500
Vård- och
specialavdelning
28 600 28 600 28 300

Undersköterska som skyddad yrkestitel

Efter 1 juli 2023 så får endast den med bevis från Socialstyrelsen om rätt att använda yrkestiteln undersköterska titulera sig som undersköterska. Det innebär att läkarstudenter fortfarande kan anställas och utföra exakt samma arbetsuppgifter som tidigare, men man får inte titulera sig som undersköterska. Behovet av att anställa läkarstudenter under semesterperioder kommer fortsatt vara stort.

Tips för CV och personligt brev

Här hittar du matnyttig information inför ditt första möte med en arbetsgivare.
Undersköterska
Alexandru Popa, läkarstudent Uppsala, termin 6 vid arbetstillfället
Jag jobbade som undersköterska på förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Jag fick jobbet via en annons på BMC och senare en arbetsintervju. Arbetsuppgifterna var ffa omvårdnad, NEWS-kontroller och provtagning. Lönen var ca 22 000 kr/månad (140 kr/h i grundlön). Jag tyckte det var en värdefull erfarenhet. Arbetsuppgifterna varierar stort beroende på arbetsgivare vilket ger stor möjlighet att välja det man tycker är mest spännande.