Hoppa till innehåll

Jobba som undersköterska

Läkarstudenter brukar kunna vikariera som undersköterska tidigt under utbildningen, redan de första terminerna. Ett tips är att tillsammans med arbetsgivaren gå igenom vilka arbetsuppgifter vikariatet innefattar och diskutera kring vilka av dessa som har täckts av utbildningen och vilka som måste kompletteras med utbildning innan arbetet börjar.

jobba som undersköterska

Det finns ingen specifik lönestatistik för läkarstudenter som arbetar som undersköterska. Statistiken nedan kommer från SCB och innefattar samtliga undersköterskor oavsett utbildning. Det är vår mening att läkarstudenter inte ska ha lägre lön än andra undersköterskor som utför samma arbetsuppgifter.

MedellönMedellön kvinnorMedellön män
Hemtjänst, hemsjukvård
& äldreboende
28 40028 40028 100
Mottagning27 40027 40026 500
Vård- och
specialavdelning
28 60028 60028 300

Undersköterska som skyddad yrkestitel

Många läkarstudenter arbetar idag extra som undersköterska under utbildningens gång. Från och med 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att endast den som har bevis från Socialstyrelsen får använda yrkestiteln undersköterska. Socialstyrelsen arbetar nu med att ta fram regler för att tydliggöra kraven för att få ett bevis. Dessa regler beräknas vara klara våren 2023. Mer information hittar du hos Socialstyrelsen.

https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/

Tips för CV och personligt brev

Här hittar du matnyttig information inför ditt första möte med en arbetsgivare.
Undersköterska
Alexandru Popa, läkarstudent Uppsala, termin 6 vid arbetstillfället
Jag jobbade som undersköterska på förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Jag fick jobbet via en annons på BMC och senare en arbetsintervju. Arbetsuppgifterna var ffa omvårdnad, NEWS-kontroller och provtagning. Lönen var ca 22 000 kr/månad (140 kr/h i grundlön). Jag tyckte det var en värdefull erfarenhet. Arbetsuppgifterna varierar stort beroende på arbetsgivare vilket ger stor möjlighet att välja det man tycker är mest spännande.