Hoppa till innehåll

Underläkare innan examen

Läkarstudenter kan arbeta som underläkare från och med termin 9 enligt särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Statistiken kommer från Läkarförbundets egna lönestatistik. Inga tydliga löneskillnader kan ses mellan kvinnliga och manliga läkarstudenter som arbetar som underläkare innan examen.

 

Medellön
Sverige
Medellön kvinnor
nationellt
Medellön män
nationellt
2018 26 841 26 872 26 799
2017 26 385 26 280 26 552
2016 26 264

 

Underläkare innan examen
David Josefsson, läkarstudent Örebro, termin 9 vid tjänstetillfället
Jag fick jobbet som underläkare på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning efter att tjänsten annonserades ut under min VFU på samma klinik. Jag fick träffa ordinarie patienter på mottagningen, rapportera till en överläkare, som i de fall det behövdes, var med på den sista kvarten av besöket för att knyta ihop säcken. Lönen var 26 000 kr/månad. Arbetsbördan var rimlig och det fanns alltid en överläkare (utan egna patienter) avsatt som handledare för oss tre underläkare. Varje eftermiddag gavs det också tid för reflektion och handledning kring dagens patienter. Jag vet att situationen ser annorlunda ut i många delar av Sverige, så jag hade verkligen tur. Jag kunde inte ha haft ett bättre första vikariat som underläkare.
Underläkare innan examen
Elin Ekdahl, termin 9 vid tjänstetillfället
Jag ville testa på att arbeta i en annan region än den jag studerar i och sökte mig därför norrut. Jag fick mitt vikariat genom att ansöka via en annons på Region Västerbottens hemsida, då de tillämpar en samlad rekryteringsprocess av underläkare inför sommaren. Jag fyllde då i ett standardiserat formulär, där man även lämnade in CV och personligt brev. Kort efter att ansökningsperioden var avslutad fick jag ett samtal där jag erbjöds vikariat! Jag valde att arbeta på Skellefteå lasaretts klinik för medicin och geriatrik, där jag arbetade i 8 veckor med en lön på 29 500 kronor i månaden, exklusive jourkomp. Primärt utgjordes arbetet av avdelningstjänstgöring, där man tillsammans med en överläkare och eventuellt en AT- och/eller ST-läkare, skötte avdelningen. Jag visste alltid vem min handledare var och vem jag skulle vända mig till för frågor. Under sommaren hade jag även tre nattjoursveckor på medicinakuten, där jag jobbade tillsammans med en ST-läkare eller specialist som var helt dedikerade åt att handleda mig, vilket var fantastiskt lärorikt! Jag lärde mig otroligt mycket, hade fantastiska kollegor och hade väldigt roligt. Det var en utvecklande arbetsmiljö och jag kände en enorm trygghet i all handledning. Det var också roligt att arbeta i en annan region än man studerar i eller kommer ifrån! Region Västerbotten hjälpte mig också med boende, så jag bodde centralt och ca 2 minuter från sjukhuset. Jag är tacksam över sommaren och kunde haft ett bättre första underläkarvikariat!