Hoppa till innehåll

CSN och fribelopp

Information om CSN och fribelopp  

Vi anser att läkarstudenter får bra erfarenhet av att sommarjobba och vi vill inte att man ska behöva vara rädd att hamna emellan stolarna på grund av inkomst under sommaren. Att arbeta som skötare eller lärarassistent samt underläkare ger alla läkarstundeter en bra chans för att utveckla sin kliniska kunskap. 

Vad är ett fribelopp?  

När du får lån eller bidrag för studier finns det en gräns för hur stora inkomster du får ha samtidigt som du studerar. Den gränsen kallas för fribelopp. Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att dina studiemedel påverkas.  

Fribeloppet gäller per kalenderhalvår, 1 januari-30 juni och 1 juli–31 december. Om du har högre inkomster än fribeloppet har du inte rätt till lika mycket studiemedel eller studiestartsstöd. Både bidrag och lån minskar. 

Viktigt att tänka på:  

  • inkomster under sommaren kan påverka dina bidrag och lån, även om du inte studerar då 
  • lönen räknas till det kalenderhalvår den betalas ut 
  • fribeloppet gäller även om du bara har bidraget 
  • meddela CSN om din inkomst ändras. 

Hur stort är fribeloppet? 

Hur stort ditt fribelopp är beror på hur många veckor du studerar med studiemedel. Du hittar en bra tabell med exakt information på CSN hemsida - studiemedel och inkomst.  

Hur arbetar vi med detta?  

Under hösten 2023 kommer SLF Student att skapa en namninsamling för alla läkarstundeter (inte endast medlemmar inom SLF), där man kommer kunna skriva på vår begäran om att höja fribeloppet. Vi kommer att meddela om detta via mail och våra sociala medier samt våra lokalorter.  

Förbundsstyrelsen för SLF Student har även lyft denna viktiga fråga på SACOs studentkongress 2023. Vi begärde då att fribeloppet ska inte bli påverkad av sommar-inkomst utan endast baseras på månader som man har lång och bidrag för (alltså terminerna i sig).  Vi har även diskuterat frågan med sjukvårdsministern under hösten 2023 och förklarat problematiken kring fribeloppet.  

Fribelopp 2024  

CSN har nyligen gått ut med nyheten om att studiemedlet och fribeloppet höjs 2024. Från 2024 höjs prisbasbeloppet och därmed höjs också studiemedlet med omkring 1 100 kronor till 2024. Även fribeloppet höjs vilket innebär att en studerande med fullt studiemedel under 20 veckor får tjäna omkring 111 000 kronor det halvåret. Höjningen omfattar både bidrags- och lånedelen i studiemedlet och har man ett beslut om studiemedel för 2024 kommer de nya beloppen betalas ut automatiskt. 

Behöver du mer information?  

Gå in på https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-stor-inkomst-far-jag-ha-nar-jag-studerar-med-studiemedel.html för att hitta mer information.  

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare