Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Läkarassistent

Detta är en relativt odefinierad anställningsform som används dels av läkarstudenter och dels av utländska läkare i väntan på att ta sig in i det svenska sjukvårdssystemet.

Jobba som läkarassistent

Flera regioner anställer idag studenter i rekryteringssyfte för att få studenten att vilja jobba inom regionen efter examen. Mer information om rollen finns i broschyren som länkas nedan.

I nuläget finns ingen tillgänglig lönestatistik för dessa roller. I SCB:s lönestatisk är läkarassistenter sammanräknade med AT-läkare vilket ger en felaktig bild. Vår rekommendation till dig som ska jobba som läkarassistent är att fråga regionen efter deras policydokument gällande löner för läkarassistenter.

SLF student Uppsala la fram en motion till fullmäktige för SLF student om att Läkarförbundet ska lägga till en AID-kod för läkarassistenter i sin lönestatistik. Motionen fick bifall och vi hoppas att statistik ska tas fram de kommande åren.

Läkarassistent
Linn Moberg, läkarstudent Uppsala, termin 6/8 vid arbetstillfällena 2018/19
Jag har haft två olika tjänster som läkarassistent. Den första var en auskultationstjänst i Skaraborg som var mycket bra och lärorik. Året därefter jobbade jag som på VC i Västerås efter att ha mejlat runt mycket. Tjänsterna annonserades inte. Då upplevde jag inte att jag fick göra uppgifter som matchade min kompetens efter termin 8. Tips är att boka ett möte med chefen innan du börjar och gå igenom riktlinjer kring arbetsuppgifter. Lönen var 21 500 kr/månad för båda tjänsterna.
Läkarassistent
Amelie Hagelroth, läkarstudent Uppsala, termin 6 vid arbetstillfället
Jag jobbade som läkarassistent på vårdcentral i Avesta inom Region Dalarna. Vi hade arbetsuppgifter såsom att göra en första bedömning av obokade patienter, telefonrådgivning, boka in receptförnyelser och hjälpa till med provtagning på lab. Det fanns även möjlighet att sitta med på läkarbesök eller tex assistera vid små ingrepp och undersökningar. Det var både lärorika och roliga veckor som gav inblick i hur primärvården fungerar.