Hoppa till innehåll

Angående reportage om läkarprogrammen utomlands 

Sveriges läkarförbund Student har tagit del av Aftonbladets 200 sekunders reportage om läkarprogrammen i vissa europeiska länder. Det som framkommer är något som vi ser mycket allvarligt på. Vi välkomnar de initiativ till utredning som föreslagits då alla våra medlemmar förtjänar en utbildning av hög standard. 

Det är viktigt i lägen som dessa att inte gå händelserna i förväg och dra några generaliserande slutsatser. Vi riskerar att hamna i en situation med orättvis svartmålning av många duktiga, engagerade och motiverade läkarstudenter samt juniora doktorer. Liksom tidigare anser vi att alla våra medlemmar, oavsett utbildningsort, förtjänar en rättvis introduktion till den svenska hälso- och sjukvården. 

Vi finns här för våra medlemmar, oavsett utbildningsort. Tillsammans är vi starkare.

Förbundsstyrelsen
Sveriges läkarförbund Student
2023-10-20 Stockholm

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Angående reportage om läkarprogrammen utomlands