fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SLF Student samlar läkarstudenter från första terminen till sista, i Sverige och Europa. Förbundets syfte är att skapa bättre villkor under studietiden kopplat till bland annat utbildningens kvalitet, arbetsmiljö och inte minst förutsättningarna på arbetsmarknaden. Majoriteten av alla svenska läkarstudenter är betalande medlemmar. Nedan beskrivs översiktligt SLF Students organisation tillsammans med en länk till förbundets stadgar.

Fullmäktige

SLF Students högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Där fastställs bland annat förbundets åsikter och riktningen för den fackliga verksamheten. På fullmäktige är förbundets avdelningar representerade i förhållande till respektive avdelnings medlemsantal.

Styrelse

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt sju ledamöter – en för respektive lokalavdelning i Sverige. Representant för utlandsstudenterna har garanterad plats i styrelsen genom adjungering. Praxis är att det är SLF Student Utlands ordförande som adjungeras till styrelsen. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets nationella arbete och har även en samordnande funktion i relation till avdelningarna.

Styrelsens arbete granskas av två förtroendevalda verksamhetsrevisorer. Styrelsen utses på nominering från den av fullmäktige utsedda valberedningen.

Avdelning

En viktig del av förbundets verksamhet svarar förbundets åtta avdelningarna för. Det finns sju lokalavdelningar i Sverige, en för respektive ort/lärosäte som bedriver läkarutbildning, samt en avdelning som samlar läkarstudenter som studerar utomlands. Avdelningarna utformar själva sin verksamhet och arbetar med de frågor som är aktuella på orten, så som:

  • information och rekrytering av nya medlemmar,
  • bevakning och påverkansarbete kopplat till läkarutbildningens kvalitet,
  • delaktighet i det systematiska arbets- och studiemiljöarbetet,
  • arrangemang av AT-mässor och andra aktiviteter riktade till avdelningens medlemmar,
  • samarbete och dialog med Läkarförbundets lokalföreningar (bl.a. i lön- och avtalsfrågor),
  • samarbete och dialog med den lokala kåren.

Ett aktivt arbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt är viktigt för våra möjligheter att nå framgång i vårt påverkansarbete som syftar till bättre villkor för Sveriges alla läkarstudenter.

Representationsskapet

SLF Students representationsskap är en årlig nationell sammankomst som förbundsstyrelsen arrangerar i syfte för att skapa en plats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan förbundets avdelningar sinsemellan, samt mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen.

Kansli

Genom Läkarförbundets kansli erbjuder SLF Student alla medlemmar en tillgänglig och kompetent medlemsrådgivning som kan svara på de flesta av de frågor som kan uppstå under studietiden. Läkarförbundets kansli stödjer även SLF Students arbete kopplat till bland annat arrangemang av fackliga utbildningar och AT-mässor.

SLF Student har en studenthandläggare som arbetar halvtid med att bistå SLF Student i det studentfackliga arbetet.

Stadgar

Förbundets stadgar är det viktigaste dokumentet som förbundsstyrelsen, avdelningarna och förbundets medlemmar har att förhålla sig till. Stadgarna anger förbundets syfte, regler för hur verksamheten ska bedrivas samt former som finns till för att säkerställa den demokratiska struktur som behövs för att förbundet ska kunna föra alla medlemmarnas talan på ett representativt sätt.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.