Hoppa till innehåll

Forska som läkarstudent

Redan som läkarstudent kan du börja forska. Det kan vara att göra en mindre del i ett större forskningsprojekt. Ibland finns också sommarkurser med forskningsinriktning.

forska som läkarstudent

Forskningsmöjligheter på olika studieorter

Här kommer en sammanfattning över forskningsmöjligheter på olika studieorter i Sverige för dig som vill forska som läkarstudent. Informationen sammanställdes 2019 av Fredrik Gustafsson som är vice ordförande i förbundsstyrelsen för SLF student.

 

Universtitet Forskningsmöjligheter Forskar-AT
Umeå Vid Umeå universitet finns projektet
forskaraspiranterna” sedan 2011. Under
somrarna betalas aspiranterna genom
stipendier för att arbeta med sina projekt.
16 block per år
Örebro Medicinska föreningen i Örebro har
ett forskningsutskott med målsättningen
att uppmuntra till ett tidigt engagemang
inom forskning för läkarstudenter på
Örebro universitet.
6 block per år
Uppsala EDUU-programmet (Early
Doctorate at Uppsala University) har 3 platser
varje år där läkarstudenter kan kombinera
grundutbildningen med forskarutbildning.
Vidare finns det en sommarkurs (SOFOSKO)
att söka som sträcker sig över två somrar och
är en forskarskola för medicinstuderande
mm med ett stipendium på 10000 kr per sommar.
Svenska läkarsällskapets lokalförening erbjuder
ett nytt stipendium att söka för läkarstudenter
som bedriver preklinisk forskning och utges av
Sveriges läkaresällskaps lokalförening.
8 block per år
Stockholm SiF ”studenter i forskning” bidrar
med stöd och hjälp till de som vill börja
forska.Finns även  FOLÄK
där studenter introduceras till olika
forskarningsområden. FOLÄK hålls kvällstid
en gång i månaden och kan
sökas från termin 2.
Dessutom finns sommarforskarskolan
där sökande får ett stipendium för att
kunna driva ett mindre forskningsprojekt
med presentation vid slutet av sommaren.
Ja, maximalt 20
block per år vid
lämpliga
kandidater.
Linköping Finns en forskningsförberedande
kurs att söka som sträcker sig över ett år
och omfattar 15 hp.
Vidare finns möjlighet att söka stipendier
för att bedriva sommarforskning. Kravet är
då att som läkarstudent ha genomfört sitt
självständiga arbete termin 6 eller 8.
I samarbete med region Östergötland har
även en forskarlinje upprättats. Linjen
kan sökas mellan termin 4 och 8.
7 block per år.
Göteborg I Göteborg finns föreningen SIF
(studenter i forskning) med målsättningen
att öka intresset för forskning bland
studenter samt att fungera som en
länk mellan forskare och framtid
forskare som studenter.
Finns även möjlighet till sommarforskning
finansierade av stipendier som finns att söka
både från kåren och Göteborgs universitet.
20 block per år.
Lund Universitetet erbjuder studenterna att
söka en sommarforskarskola sommarstudier
forskningsintresserade på läkarprogrammet.
Ja, oklart hur många
block, målsättningen
från region Skåne är
att 50% av
AT-platserna ska
vara forskar-AT.

Rätt avtal, lön och försäkring

Glöm inte att tänka på dina anställningsvillkor när du arbetar som forskningsassitent. Se här för våra bästa tips.

Forskningsassistent
Vincent Flink Amble-Naess, läkarstudent Uppsala
Sedan sommaren efter termin 6 jobbar jag kvällar och helger som forskningsassistent på Akademiska sjukhuset. Mina arbetsuppgifter består i att administrera ett register som, förutom att användas kliniskt, även används inom ett flertal forskningsprojekt. Jag fick tjänsten genom en utlysning i läkarprogrammets facebookgrupp. Arbetet är kul och lärorikt, och ger en god inblick i forskningsvärlden. Tiderna är flexibla – man kan arbeta när som helst på dygnet, och det finns även möjlighet att arbeta hemifrån. Kanske är det värt att tillägga att en av mina företrädare på tjänsten skrev sitt examensarbete utifrån datan i registret, vilket ska ha varit smidigt. Är man intresserad av att arbeta med klinisk forskning skulle jag rekommendera att höra sig för med olika grupper, och fråga om de söker någon som kan jobba extra på timmar. Mitt intryck av forskningsvärlden hittills är att man ofta är på jakt efter nya studenter som kan hjälpa till med arbetet. Man kan vänta sig en lön på mellan 22 000 och 25 000, lite beroende på hur många terminer man läst, och vilken arbetslivserfarenhet man har.
Fredrik Gustafsson
Ledamot, förbundsstyrelsen SLF student
Läkarstudent, Umeå universitet
Jesper Sternley
Ledamot, förbundsstyrelsen SLF student
Läkarstudent, Uppsala universitet