Hoppa till innehåll

Praktik och handledning

Lärandet som sker under den kliniska praktiken är en viktig del av läkarutbildningen. Genom förbundets enkät och handledarpris lyfter vi fram handledarens roll, och genom att sprida tips till studenter och handledare vill vi stärka förutsättningarna för ett gott lärande under de kliniskt orienterade delarna av läkarutbildningen.

Innan eller tidigt under din praktik

 • Se till att du innan den kliniska placeringen börjar känner till vilka lärandemål som du förväntas uppnå under din praktik och den tid som finns till förfogande.
 • Kom i tid och presentera dig för personalen. Ställ frågor om verksamhetens olika rutiner.
 • Om du kommer till en placering och är osäker på vem du ska ha som handledare, fråga då vem som är tänkt att handleda dig.
 • Sätt upp så konkreta mål som möjligt för de olika dagarna tillsammans med din handledare. Berätta om det finns något särskilt som du vill fokusera på, t.ex. någon diagnos, statusmoment eller annan färdighet.

Under din praktik

 • Var delaktig, visa intresse och ta egna initiativ.
 • Be aktivt och kontinuerligt om specifik återkoppling på allt arbete som du utför, från patientsamtal till olika praktiska moment eller journalanteckningar.
 • Om en handledare säger att du gjort något bra, be då handledaren att förklara varför hen tycker så.
 • Be om att få fördjupa dig i ett färre antal patienter och att få vara delaktig i så många delar av vårdförloppet som möjligt.
 • Be om att få vara den första som träffar patienten. Gå sedan igenom hur du tagit anamnes, utfört status och resonerat. Först för dig själv och sedan tillsammans med din handledare. Presentera då även dina tankar kring differentialdiagnostik, bedömning och åtgärd.
 • Passa på att fördjupa dig även teoretiskt i de patientfall som du stöter på. Att koppla inlärningen till specifika patienter som du har träffat är en bra metod för att få kunskapen att fastna. Om det är första gången du utför ett praktiskt moment får du förklara det för handledaren och se till att du utför det under lugna omständigheter. Ta den tid som du behöver för att utföra momentet på ett korrekt och patientsäkert sätt.
 • Be om att få gå tillsammans med personal eller studenter från de andra yrkeskategorierna för att bättre förstå hur lagarbetet i sjukvården går till. Du kan till exempel be en sjuksköterska att visa ett praktiskt moment eller vara med när en fysioterapeut tränar eller lägger upp ett träningsprogram tillsammans med en patient.
 • Ge gärna kontinuerlig och konstruktiv återkoppling på den handledning du får. På så vis kan du påverka den handledning du får och även bidra till att andra studenter får bättre handledning i framtiden.

Mot slutet av praktiken

 • Försök att avsätta tid för att reflektera över ditt lärande. Du kan göra det själv, tillsammans med din handledare eller ihop med andra studenter. Vad har du lärt dig? Hur gick det till? Vilka kunskaps- eller färdighetsluckor har du kvar? Skriv gärna ner dina tankar!
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare