Hoppa till innehåll

Nyheter

Ansökan till 2023 styrelse öppen t.o.m December 31

Ta chansen att söka till en av de mest engagerade av styrelser tillgängliga under läkarprogrammet! SLF student är Sveriges Läkarförbunds lokala studentutskott. Att engagera sig fackligt öppnar upp möjligheterna att effektivt och proaktivt påverka din och resterande framtida läkares arbetsvillkor. …

Projektbidrag Ansökan HT22

Ansökan är öppen mellan 8/11 till 8/12. Bidraget består av 10.000kr och ges med ändamålet att stödja studentledda projekt som ämnar att bidra och förbättra studentlivet för Läkarstudenter antagna vid Karolinska Institutet.

Sök stipendium från Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarnas forskningsstipendium på 30 000 kronor kommer i år att tilldelas en person som studerar hur läkares arbetstid kan utnyttjas på ett bättre sätt än den gör i dag.

Situationen i Ukraina

Situationen i Ukraina skakar världen och många människor är på flykt. Ukraina har många utlandsstudenter, bland annat från Sverige, som läser till läkare. Läkarförbundet har därför kontaktat Universitets- och högskolerådet (UHR) för råd gällande Svenska läkarstudenter i Ukraina som vill …

Ny medlemsavgift för 2022

Varje år lägger förbundsstyrelsen förslag om nästa års medlemsavgift under årets fullmäktigemöte. Medlemsavgiften har i väldigt många år varit 250 kronor men kommer höjas med 50 kr under 2022 efter beslut från fullmäktige 2021. Medlemskapet i Sveriges läkarförbund Student kommer …

Ordförande i Stockholm tar hem Osborne Barleys stipendium

Under Läkarförbundets Fullmäktigemöte i veckan tilldelades Osborne Bartleys stipendium till Rebecka Skarstam, ordförande i Sveriges läkarförbund Student Stockholm. Priset tilldelas en läkarstudent som visat särskilt fackligt engagemang under året.

En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen 

En ny rapport från Läkarförbundet visar att utbildningen fortsatt håller hög kvalitet i Sverige. Men en femtedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade av lärare eller handledare på grund av sitt kön.