Hoppa till innehåll
Nyheter
SLF Student Stockholms styrelse 2023

SLF Student Stockholms styrelse 2023

Under årsmötet i början på 2023 valdes den nya styrelsen för SLF Student Stockholm in. Här presenteras samtliga styrelsemedlemmar!
Nyhet

Under årsmötet i början på 2023 valdes den nya styrelsen för SLF Student Stockholm in. Här presenteras samtliga styrelsemedlemmar!

Lovisa Liwenborg (T10), Ordförande

Jag har suttit med som styrelseledamot i SLFSS i nästan tre år, för varje år som gått har mitt engagemang vuxit sig större. Främst då jag faktiskt fått förståelse hur vi studenter faktiskt kan göra skillnad. 
Rent politiskt så har jag varit väldigt delaktig i debatten kring fribeloppet och CSN. Utanför pågående studieperiod så fråntas rätten till studiestöd och lån. Som lägenhetsägare i Stockholm så är du i princip tvungen att arbeta under sommaren för att få ekonomin gå ihop. Jag anser att en ledig student ska kunna jobba på sommaren så som han/hon vill utan att riskera att inkomsten äventyrar höstens kommande bidrag.
Utöver detta så tycker jag det är otroligt viktigt att information kring  övergången till nya läkarprogrammet tydliggörs för samtliga studenter. Att försöka prata öppet om stress och psykisk ohälsa ligger mig nära, och jag anser att svag kommunikation och bristande schemaläggning är grunder som vi inte bara kan, utan måste ändra på.

Amanda Wörlund (T10), Vice Ordförande

Under våren har jag bland annat varit ansvarig för UL-vikföreläsningar och såg då till att föreläsningarna (återigen!) kunde hållas på plats. Jag är även adjungerad i SYLF vilket innebär att jag deltar i deras styrelsearbete och sköter kommunikationen mellan SYLF och SLF Student Stockholm.

Oliver Midbrink (T3), Sekreterare

Jag gick med för att ha en plattform att genomdriva förändringsarbete från samt för att få ett forum att diskutera politiska frågor i. Ett av mina ansvarsområden är CV skrivarworkshopen som gör våra framtida läkare redo för att söka AT.

Anisha Ullah (T3), Kassör

Som kassör är jag ansvarig för budgeten och bokföringen, samt ser till att att vi gör massa kul för pengarna! Jag har valde att engagera mig i SLFS för att jag alltid haft ett intresse för fackliga frågor och såg organisationen som ett bra forum att lära mig mer och träffa likasinnade. Något som är viktigt för mig är att vi alla studenter vet vad vi förtjänar att få på våra arbetsplatser, att vi inte blir utnyttjade!

Sofia Wallin (T10), Ledamot 

Det här är mitt första år i styrelsen. Jag valde att engagera mig i SLFSS efter att jag fick möjlighet att vara med på fjolårets fullmäktige och insåg vilken möjlighet vi studenter har att påverka vår utbildning. Jag är bland annat delansvarig för att anordna AT-mässan och deltar i arbetet att lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Emmanuel Zavalis (T10), Ledamot

Jag har främst ansvarat för alternativa karriärsvägar. Jag engagerade mig i styrelsen eftersom jag är intresserad i löne- och utbildningsfrågan (specifikt forskningsfrågan). Att unga läkare får möjligheten att forska och att detta stöttas av arbetsgivaren ser jag som otroligt viktigt för att svensk vård ska föras framåt och fortsätta att utvecklas. Det ska kunna ske organiskt utan att enskilda tvingas till det genom ex. implicita PhD krav för att bli överläkare.

Sofie Hellberg (T9), Suppleant

Jag är delansvarig för AT-mässan och handledarpriset. Underläkarlöner är en politisk fråga som är viktig för mig. Jag engagerade mig i styrelsen till en början för att lära mig mer om facket. Självklart gör det att man vill vara med och påverka så mycket man kan men även socialt att få träffa läkarstudenter från övriga Sverige och svenska läkarstudenter som pluggar utomlands.

Vi ser alla fram emot detta verksamhetsår. Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor och glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook!


Fler nyheter


Studentenkäten 2024

Idag har studentenkäten 2024 skickats ut till samtliga medlemmar per e-post. I år har vi lagt till frågor som våra medlemmar uttryckt är särskilt viktiga, så som möjlighet till igentagning…

Extrainsatt årsmöte SLF Student Stockholm

Till medlemmar i Sveriges läkarförbundet Student Stockholm, Styrelsen kallar härmed er enligt stadgans §10 till ett extrainsatt årsmöte för val av ordförande och ny revisor samt eventuella fyllnadsval på tid…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare