Hoppa till innehåll

SLF Student Stockholm

För alla läkarstudenter i Stockholm

Vi är en del av Sveriges Läkarförbund - ditt lokala fackförbund som läkarstudent i Stockholm.

Karolinska Institutet Campus Solna - hem till medlemmarna i SLF Student Stockholm.
  • Vi ser det som vår största uppgift att bevaka dina intressen som läkarstudent och att se till att hålla uppe läkarutbildningens kvalité för en bra och stabil grund för vårt framtida yrke.
  • Vi verkar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och ser till att dina rättigheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamheten tillgodoses.
  • Vi hjälper dig i frågor gällande AT/BT, klinisk praktik, studiefrågor och konflikter med ditt universitet.
  • Vi står upp för dig som själv varit utsatt eller upplevt att andra medstudenter drabbats för diskrimingering och/eller kränkande särbehandling under studietiden.
    För information och hjälp - läs mer här!

Nyheter

Följ oss på Facebook och Instagram

På Facebook och Instagram kan du följa aktuella evenemang, nyheter och uppdateringar!

Facebook: SLF Student Stockholm
Instagram: @slfstudentstockholm

AT-mässan

AT-mässan är ett av våra mest uppskattade årliga events och anordnas under höstterminen (i mitten av september) och en gång på vårterminen (första veckan i februari) – representanter från landets olika regioner och mindre länssjukhus gör under veckan en AT-turné där de besöker landets sju olika medicinska fakuliteter.

Läs mer om AT-mässan här!

Beställ namnskylt

Vi erbjuder gratis namnskyltar till våra medlemmar som kan användas under den kliniska praktiken. Namnskyltarna beställs en gång per termin och skickas hem till din adress.

Läs mer och beställ här!

Underläkarvikariat föreläsningsserie

Efter termin 9 (5,5-åriga läkarprogrammet) respektive termin 10 (6-åriga läkarprogrammet) så kan läkarstudenter vikariera som underläkare runtom i landet på olika avdelningar och sjukhus.

Läkarutbildningen är lång och man lär sig mycket men hinner även glömma en del. För att ge våra medlemmar de bästa förutsättningarna inför det första jobbet som underläkare anordnar vi inför sommarvikariatet en serie omtyckta föreläsningar med tips och repetitionsföreläsningar från erfarna kollegor inom olika specialiteter.

Håll utkik här på hemsidan och på Facebook för info om datum och lokal.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare