Hoppa till innehåll
För arbetsgivare
Anställ en läkarassistent

Anställ en läkarassistent

Läkarassistent är en relativt odefinierad anställningsform som används för läkarstudenter innan termin 9. Med hjälp av skriftlig delegering finns möjlighet till stort urval av arbetsuppgifter.

Stort urval av arbetsuppgifter

Tanken med anställning som läkarassistent är att kunna sysselsätta studenten med ett större urval av arbetsuppgifter jämfört med anställning som undersköterska.

Det är viktigt att understryka att dessa arbetsuppgifter måste delegeras från ordinarie personal. Denna delegering ska vara skriftlig och studenten ska ha fått tillräcklig upplärning i arbetsuppgifterna. Exempelvis kan sjuksköterskeuppgifter delegeras till läkarassistenter. Exempel på arbetsuppgifter:

 • telefonrådgivning (ex. 1177)
 • triagering
 • provtagning
 • journalanteckningar
 • läkemedelsutdelning
 • blodtrycksmottagning
 • såromläggningar

Framtida rekrytering

Under de senaste åren har flera regioner i Sverige börjat anställa läkarassistenter inom primärvården i syfte att locka studenten till att fortsätta arbeta inom regionen efter examen. Vanligtvis bekostar då regionkontoret lönen och arbetsuppgifterna ska vara utvecklande för studenten snarare än avlastande för verksamheten.

Delegering

Delegering av arbetsuppgifter ska ske skriftligen och gäller i högst 1 år. Delegering ska göras för uppgifter som egentligen bara får utföras av behörig personal men enligt Socialstyrelsens regler har möjlighet att delegeras. Socialstyrelsens listar följande förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter:

 1. arbetsuppgiften ska vara tydligt definierad
 2. delegering är alltid personlig
 3. delegering är tidsbegränsad (högst 1 år)
 4. både arbetsgivare och studenten ska anse att studenten har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att utföra arbetsuppgiften

 

Utöver detta skall all delegering dokumenteras. Om delegeringsbeslutet omformas eller hävs ska detta också dokumenteras. Dokumentering ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter (sid 7) innehålla:

 1. arbetsuppgiften som avses delegeras
 2. vem som har delegerat uppgiften
 3. vem som har fått delegering att utföra uppgiften
 4. datum för beslut
 5. signatur från båda parter

Exempel på befattningsbeskrivning

X, studerande på läkarutbildningen, är under perioden X anställd som läkarassistent vid X-kliniken, X sjukhus. Hen ska efter instruktion och under klinisk handledning, efter överenskommelse med handledare/ansvarig läkare, delta i vid kliniken förekommande arbetsuppgifter, som inskrivning av patienter från akuten, ronder, utskrivning och utskrivningssamtal med patienter, remisskrivning och diktering av daganteckningar och epikriser.

Anställ en läkarassistent

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare