Hoppa till innehåll

FUM-skola

Fullmäktige är SLF students årsmöte och bestämmer förbundsstyrelse och verksamhetsplan för det kommande året. Alla medlemmar i SLF student har möjlighet att skicka motioner (verksamhetsförslag) till förbundsstyrelsen. Här förklarar vi hur fullmäktige går till och hur man skriver en motion.

fum-skola

Jesper Sternley
Sveriges läkarförbund student
Elin Ekdahl
Sveriges läkarförbund student

FUM-skola, Fullmäktige

Fullmäktige (FUM) anordnas varje år på en lokalort i Sverige. Ansvaret att arrangera FUM roterar bland lokalavdelningarna så FUM anordnas på varje lokalort var sjunde år. Medlemmar och lokalavdelningars förslag till fullmäktige kallas motioner medan förbundsstyrelsens förslag kallas propositioner.  Fullmäktiges uppgift är att:

 1. Välja ny förbundsstyrelse
 2. Fastställa verksamhetsplan (rösta om motioner och propositioner)

Fullmäktige börjar med att alla motioner och propositioner sätts upp på väggarna i lokalen och att representanterna då får gå runt och granska motionerna och komma med förslag på ändringar. Denna process kallas påverkanstorg. Yrkanden från påverkanstorg går sedan till omröstning (plenum).

Skicka motion även om du inte är styrelseaktiv

Alla medlemmar i SLF student har rätt att skicka motioner till fullmäktige. Det gäller även om du inte är aktiv styrelseledamot inom SLF student. Däremot kan det vara en bra idé att kontakta SLF students lokala styrelse på din studieort eftersom chansen ökar för att motionen går igenom om den kommer från en lokalstyrelse.

Skriva en motion

Förbundsstyrelsen uppmuntrar alla medlemmar och alla lokalavdelningar att skriva motioner till fullmäktige. En motion är ett förslag till verksamheten där man formulerar en att-sats som beskriver vad man vill att förbundsstyrelsen ska arbeta med nästa år. Uppbyggnaden på en motion är en motivering följt av yrkanden. Det får finnas fler yrkanden i en motion, men kom ihåg att det bara får finnas en att-sats per yrkande. Se följande exempel:

 1. Motivering
 2. ”*Avdelning* yrkar på:”
 3. – Att-sats
  – (Att-sats)
  – (Att-sats)

Förbundsstyrelsen skriver svar på varje motion och dessa publiceras på hemsidan innan fullmäktige. Samtliga motioner som skickas in får svar och läggs till på agendan för omröstning på FUM.

 

Fler tips för att skriva en motion:

 • Formell grammatik och språk
 • Nämn allt viktigt i att-satsen
 • Ha endast en att-sats per yrkande
 • Inse rimligheten i det man motionerar om (är det genomförbart?)
 • Specificera lagom mycket (konkreta direktiv kan vara svåra att genomföra medan luddiga formuleringar kanske inte blir som hade tänkt sig)

 

Skicka in motioner till

 1. Hanna Langenfelt Dewoon
  Studenthandläggare
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare