Hoppa till innehåll

Styrelse

Förbundsstyrelsens ledamöter svarar för förbundets verksamhet och är utsedda av fullmäktige. Förbundsstyrelsen för 2024 valdes på Fullmäktige 26 november 2023.


Martin Macek
Ordförande
Extern verksamhet. Adjungerad i Läkarförbundets förbundsstyrelse (FS)
Richard Simo
Vice ordförande
Extern verksamhet. Ledamot i Förhandlingsdelegationen (FD)
Lucia Medjedović
Ledamot, Göteborg
Studie- och arbetsmiljö. Interna utbildningar.
Karl Freier
Ledamot, Linköping
Utbildning och forskning. Studentenkäten. Kontakt med avdelningar. Övrigt: ledamot i Utbildnings- och forskningsrådet (UFO).
Carolina Persson
Ledamot, Uppsala
Utbildning och forskning. Interna utbildningar.
Ismael Halawa
Ledamot, Umeå
Arbetsmarknadsfrågor. Kontakt med avdelningar. Övrigt: adjungerad i Etik- och ansvarsrådet (EAR).
Philip Dzanko
Ledamot, Lund
Studie- och arbetsmiljö. Interna utbildningar. Övrigt: ledamot i Arbetslivsgruppen (ALG).
Daniel Sortbech
Ledamot, Stockholm
Arbetsmarknadsfrågor. Studentenkäten. Övrigt: ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (RLM).
Jodie Chan
Ledamot, Utland
Arbetsmarknadsfrågor. Interna utbildningar. Övrigt: adjungerad i Läkarförbundets digitaliseringsråd (LDR).
Khalifa Khriba
Ledamot, Örebro
Studie- och arbetsmiljö. Kontakt med avdelningar.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare