Hoppa till innehåll

Styrelse

Förbundsstyrelsens ledamöter svarar för förbundets verksamhet och är utsedda av fullmäktige. Förbundsstyrelsen för 2023 valdes på Fullmäktige 28 november 2022.


Martin Macek
Ordförande
Övrigt: Läkarförbundets förbundsstyrelse (FS) och Förhandlingsdelegationen (FD)
Natasha Olsson
Vice ordförande
Övrigt: Etik- och ansvarsrådet (EAR)
Shabnam Zamani
Ledamot, Göteborg
Ansvarsområde: Arbetsmarknadsfrågor, interna utbildningar, sociala medier och Digitaliseringsrådet (LDR)
Julia Karlsson
Ledamot, Linköping
Ansvarsområde: Utbildning och forskning, studentenkäten och Utbildnings- och forskningsrådet (UFO)
Richard Simo
Ledamot, Uppsala
Ansvarsområde: Arbetsmarknadsfrågor, kontakt med avdelningar och sociala medier
Vilma Berger
Ledamot, Umeå
Ansvarsområde: Studie- och arbetsmiljö och kontakt med avdelningar
Claudia Lauermann
Ledamot, Lund
Ansvarsområde: Arbetsmarknadsfrågor, studentenkäten och råd för läkemedel och medicinetik (RLM)
Sofie Hellberg
Ledamot, Stockholm
Ansvarsområde: Utbildning och forskning och kontakt med avdelningar
Sonia Widén
Ledamot, Utland
Ansvarsområde: Studie- och arbetsmiljö, interna utbildningar, sociala medier och Arbetslivsgruppen (ALG)
Vakant
Örebro
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare