Hoppa till innehåll
Praktik och jobb
Tips för den kliniska praktiken

Tips för den kliniska praktiken

Lärandet som sker under den kliniska praktiken är en viktig del av läkarutbildningen. Genom förbundets enkät och handledarpris lyfter vi fram handledarens roll, och genom att sprida tips till studenter och handledare försöker vi att stärka förutsättningarna för ett gott lärande under de kliniskt orienterade delarna av läkarutbildningen.

kliniska praktiken

 

Våra tips till dig som läkarstudent under den kliniska praktiken

 • Delta i verksamheten och dess rutiner. Presentera dig för personalen. Du är en viktig del av verksamheten!
 • Sätt tillsammans med din handledare upp mål för placeringen. Planera tiden och be om kontinuerlig återkoppling.
 • Be att få träffa patienten ensam först. Gå sedan igenom anamnes och status tillsammans med din handledare.
 • Diskutera åtgärder, differentialdiagnoser, bedömning och behandling med handledaren.
 • När du genomför ett praktiskt moment är det viktigt att du får den hjälp du behöver. Det är också viktigt att du gör det i din egen takt.
 • När du träffar patienter tillsammans med andra kandidater, tänk på att inte tala sinsemellan – fokus på patienten!
 • Tänk på att allt patientarbete utvecklar dina kliniska kunskaper och ger dig välbehövlig säkerhet inför ditt första läkarvikariat!
 • Se till att du får strukturerad återkoppling på allt arbete, såväl praktiska moment som patientkontakt och journalanteckningar.
 • Ge strukturerad återkoppling på den handledning du fått.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare