Hoppa till innehåll

Medicinsk sekreterare

Som läkarstudent kan du arbeta som medicinsk sekreterare. Dessa journalför läkares diktat och gör ofta många andra administrativa uppgifter på vårdenheten, exempelvis att hjälpa patienter i receptionen.

medicinsk sekreterare

 

Ingen specifik statistik finns för läkarstudenter som arbetar som medicinsk sekreterare. Statistiken nedan kommer från SCB och gäller samtliga medicinska sekreterare oavsett utbildning.

Medellön Medellön kvinnor Medellön män
Medicinsk
sekreterare
27 100 27 100 25 800
Medicinsk sekreterare
Karin Berg, läkarstudent Uppsala, termin 7 vid arbetstillfället
Jag fick jobbet som medicinsk sekreterare genom en mailadress som jag fått av en vän som jobbat som sekreterare innan. Mina arbetsuppgifter var att skriva diktat, boka in patienter, skicka remisser, skicka brev mm. Jag fick en lön på ca 21 000 kr/månad. Jag tyckte det var trevligt och roligt att få en klinisk inblick i specialiteten. Mot slutet var arbetet dock lite monotont.
Medicinsk sekreterare
Nemanja Samardzic, läkarstudent Uppsala, termin 6 vid arbetstillfället
Jag gick till akutmottagningen och frågade om det fanns möjlighet att få hjälpa till med sekreterararbetet. Sedan fick jag komma på en intervju, och därefter fick jag jobbet. Arbetsuppgifterna bestod framförallt av att skriva journaldiktaten, men jag fick också ordna med remisser och olika brev som läkarna ville skicka till patienterna. Man får lära sig ganska mycket om hur journalsystemet fungerar! Månadslönen låg på 21 000 kr, men eftersom det ingick en del helg- och kvällsarbete blev det en del tillägg för obekväm arbetstid. Mitt generella omdöme är att det var en mycket trevlig och välkomnande arbetsplats, samt att jag lärde mig mycket om det administrativa arbetet inom vården, som jag säkert kommer ha nytta av i framtiden.