Hoppa till innehåll
För arbetsgivare
Anställ en läkarstudent under covid-19

Anställ en läkarstudent under covid-19

Läkarstudenter har varit en viktig resurs för att avlasta vården under covid-19-pandemin. Även under pressade situationer som denna är det viktigt att anställda har rätt till en säker och rättvis arbetsmiljö. Det gäller även den som är läkarstudent under covid-19.

Alltid avtal

Arbetsgivare som anställer läkarstudenter under coronapandemin måste alltid skriva avtal. Anställningsavtalet ger studenten rätt till lön, försäkringar och skyddsutrustning.

Säkerhetsutrustning

Läkarstudenter spelar stor roll i att avlasta vården under covid-19 pandemin. Studenter är ofta ungare och friskare vilket gör dem lämpliga att arbeta i pandemin.

Vikarierande studenter har samma rätt till säkerhetsutrustning och bra arbetsvillkor som ordinarie personal. Man får inte göra skillnad i tillgång till skyddsutrustning för vikarierande studenter jämfört med redan befintlig personal.

Rätt kompetens på rätt plats

Studenter har väldigt varierande kompetens beroende på hur långt de har kommit i utbildningen och beroende på tidigare arbetserfarenheter. Rätt kompetens på rätt plats - och med rätt anställningsform - underlättar arbetet och kommunikationen.

Intresseanmälningar

En grupp läkarstudenter vid Lunds universitet har skapat ett formulär som intresserade studenter kan fylla i. Denna information delas med SKR.

SKR har listat kontaktuppgifter till arbetsgivare som är i behov av extrapersonal under covid-19. Som arbetsgivare kan du anmäla dig till denna sida för att nå intresserade studenter.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare