Hoppa till innehåll

Diskriminering under utbildningen

Diskriminering under utbildningen  

Vi anser att alla läkarstudenter ska ha rätt till en utbildning fri från trakasserier samt diskriminering och särbehandling. Sedan tidigare års undersökningar vet vi att många studenter vittnar om exempel på olika typer av respektlöst bemötande under studietiden, framförallt från handledare och lärare. Enligt grundutbildningsenkäten 2023 var det endast 6 av 10 läkarstudenter som tyckte att de behandlades med respekt av lärare och handledare.  

Det har blivit alltför vanligt med trakasserier och kränkande särbehandling. Många studenter vittnar om en bitvis hård och tuff jargong under utbildningstiden. Det förekommer tyvärr att handledare eller lärare under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) beter sig på ett kränkande och respektlöst sätt gentemot studenterna.  

Vad ska du göra om du har blivit utsatt?  

Läs riktlinjerna från ditt universitet. Där bör det också framgå vad som gäller om du blir utsatt under VFU/praktik ute i sjukvården. Verksamhetschefen på stället där du gör VFU/praktik är den som bär det yttersta arbetsmiljöansvaret för samtliga på arbetsplatsen. 

I första hand ska du vända dig till din handledare. Om det är handledaren som är problemet kan du istället vända dig till handledarens chef. Du kan också vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen: hen är till för alla som jobbar på arbetsplatsen. Du kan också vända dig till Läkarförbundets representant på arbetsplatsen. 

Läs mer på: https://slf.se/rad-och-stod/hallbart-arbetsliv/krankningar-och-trakasserier-under-studietiden

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Diskriminering under utbildningen