Hoppa till innehåll

SLF Student Linköping

För alla läkarstudenter i Linköping.
  • Vi hjälper dig i frågor såsom AT, klinisk praktik, studiefrågor och konflikter med universitetet m.m.
  • Vi ser det som vår största uppgift att bevaka dina intressen som läkarstudent och att se till att hålla uppe kvalitén på läkarutbildningen så att den blir en bra grund för vårt framtida yrke.
  • Vi verkar för en kontinuerlig förbättring av vår utbildning och vi ser till att dina rättigheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamheten tillgodoses.
  • Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Här hittar du kontaktuppgifter

Följ oss på Facebook

På vår Facebook-sida kan du följa aktuella evenemang, nyheter och uppdateringar!

Sveriges läkarförbund Student Linköping

Beställ namnskylt

Vi erbjuder namnskyltar till våra medlemmar som kan användas under den kliniska praktiken.

Läs mer!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare