Hoppa till innehåll
Nyheter
Remissvar till Socialstyrelsen – undersköterska som skyddad yrkestitel

Remissvar till Socialstyrelsen – undersköterska som skyddad yrkestitel

Nyhet

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd gällande vem som kan få rätt till att använda den titeln. Tidigare har gruppen läkarstudenter och utlandsutbildade läkare saknats i konsekvensanalysen. Efter föregående remissrunda har Socialstyrelsen inkluderat både läkarstudenter och utlandsutbildade läkare i analysen, men de får fortfarande ingen möjlighet att jobba som undersköterska enligt Socialstyrelsens förslag. SLF Student har nu svarat på en ny remiss och gett lite förslag på hur det kan regleras. Vi vill hellre ha möjligheten kvar efter 1 juli 2023 än inte alls.


Fler nyheter


Studentenkäten 2024

Idag har studentenkäten 2024 skickats ut till samtliga medlemmar per e-post. I år har vi lagt till frågor som våra medlemmar uttryckt är särskilt viktiga, så som möjlighet till igentagning…

Extrainsatt årsmöte SLF Student Stockholm

Till medlemmar i Sveriges läkarförbundet Student Stockholm, Styrelsen kallar härmed er enligt stadgans §10 till ett extrainsatt årsmöte för val av ordförande och ny revisor samt eventuella fyllnadsval på tid…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Remissvar till Socialstyrelsen – undersköterska som skyddad yrkestitel