Hoppa till innehåll
Nyheter
Konsultationsläkare sökes

Konsultationsläkare sökes

Svensk Barnkirurgisk Förening behöver utse ny konsultationsläkare på uppdrag av Sveriges läkarförbund.
Nyhet

Läkarförbundet ger stöd till läkare som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). En av de saker Läkarförbundet bistår med i vissa av dessa anmälningsärenden är skriftligt utlåtande av konsultationsläkare, vilket brukar vara mycket uppskattat och kan vara värdefullt i anmälningsärendena. 

Konsultationsläkarna utses av specialitetsföreningarna.

Läkarförbundet uppdaterar sin konsultationsläkarlista, och Svensk Barnkirurgisk Förening ombeds utse ny konsultationsläkare. Antalet anmälningsärenden är relativt få, allra högst ett eller ett par ärenden per år per konsultationsläkare. Vissa år blir det inga ärenden alls. Arbetsinsatsen per ärende brukar uppgå till några timmar. Ekonomisk ersättning utgår.

Här finns information om uppdraget. 

Intresserade ombeds kontakta styrelsen senast 25/9 med kort avsiktsförklaring och CV. 


Fler nyheterNordiska fortbildningsdagar i Helsingfors

III NORDIC POSTGRADUATE PEDIATRIC SURGERY MEETING “COLORECTAL DISORDERS” Preliminärt program till Nordiska fortbildningsdagarna som äger rum i Helsingfors 3-4 Oktober 2024. Målgruppen är specialister i barnkirurgi med minst 3 års…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare