Hoppa till innehåll

COVID-19

Bästa medlemmar,
COVID-19 pandemin sätter svensk sjukvård på prov på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Styrelsen för Svensk Barnkirurgisk Förening håller sig uppdaterade om det aktuella läget och hoppas att informationen vi publicerar här skall vara till hjälp för våra medlemmar i den kirurgiska vården av barn med misstänkt eller konstaterad COVID-19.
Vi vill uppmana alla våra medlemmar att hålla sig uppdaterade genom att följa informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida. Gällande det allmänna läget inom svensk sjukvård uppmanar vi medlemmarna att även följa informationen på SLS samt SLF hemsida.
De epidemiologiska data som finns tillgängliga på barn indikerar tydligt att barn drabbas mindre hårt än vuxna. Dock är det ännu ej helt säkerställt i vilken utsträckning barn står för asymtomatisk smittspridning och vi uppmanar därför till försiktighet. Gällande kirurgi på barn finns precis som i vuxenvärlden än så länge begränsat med data tillgängligt.
Svensk Kirurgisk Förening har publicerat riktlinjer för kirurgi i UK vid COVID-19, där man bland annat rekommenderar återhållsamhet med laparoskopier. Även BAPS och APSA har utvecklat riktlinjer och rekommendationer. Som alltid gäller att den vård som erbjuds skall vara med barnets bästa för ögonen.

Styrelsen för Svensk Barnkirurgisk Förening


Allmän information

SLF
SLS allmän information
SLS rutiner, riktlinjer
Samlad information (Coronakollen)

Riktlinjer

– Svenska och internationella riktlinjer avseende covid-19 hos barn

Barnkirurgi
Råd vid konservativ behandling av appendicit hos barn
APSAs hemsida Covid-19 info för barnkirurger
BAPS, information för barnkirurger
The Hendren project; Your global networked community for pediatric surgery and urology

Allmänkirurgi
Svensk Kirurgisk Förening – startsidan
Svensk Kirurgisk Förening – råd kring akutkirurgi i samband med COVID-19
Svensk Kirurgisk Förening; COVID-19 och kirurgi

Pediatrik
BLF
Länk till BLFs allmän information
Länk till BLFs riktlinjer
SFOG; handläggning av barn till kvinnor med möjlig Covid

Vetenskapliga artiklar

BLF vetenskapliga artiklar
pubmed
Google scholar

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare