Hoppa till innehåll

Styrelse

Anna Gunnarsdóttir
Ordförande
invald 2020, omvald 2021, 2023. Vice ordf. & skattmästare 2021-23, ordförande sedan 2023
Johan Danielsson
Vice ordförande, skattmästare
invald 2019, omvald 2021, 2023. Sekreterare 2021-23, vice-ordförande och skattmästare sedan 2023
Erik Omling
Sekreterare
invald 2019, omvald 2021, 2023. Sekreterare sedan 2023
Josefin Nordenström
Vetenskaplig sekreterare
invald 2019, omvald 2021, 2023. Vetenskaplig sekreterare sedan 2023
Matilda Bräutigam
Ledamot
invald 2021, omvald 2023
Anna Löf-Granström
Ledamot
invald 2023
Felipe Donoso Torres
Ledamot
invald 2023
Mette Hambraeus
Ledamot
invald 2023
Carmen Mesas Burgos
Invald 2017, omvald 2017, 2019, 2021
Carmen Mesas Burgos
invald 2017, omvald 2019, 2021
Kristine Hagelsteen
invald 2022
Martin Salö
invald 2019, sammankallande 2023
Anna Svenningsson
invald 2020, sammankallande 2024
Gisela Reinfeldt Engberg
invald 2021, sammankallande 2025
Anders Sandin
invald 2022, sammankallande 2026
Sara Persson
invald 2022
Borai Hattab
invald 2022
Sarah Tornberg
suppleant invald 2022
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare