Hoppa till innehåll

Utbildningsorgan

Styrelsens UEMS representanter

Kristine Hagelsteen

Carmen Mesas Burgos

UEMS (Union Europénne des Médecins Spécialistes)

European Training Requirements for Pediatric Surgery

Rapport från UEMS årsmöte för sektionen för barnkirurgi (2017)

Svensk barnkirurgisk förening försöker aktivt delta i de organisationer som representerar barnkirurgin i Europa. UEMS (Union Europénne des Médecins Spécialistes) arbetar för en harmonisering av framförallt specialistutbildningen inom EU-området. Man verkar också för att höja kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. Den barnkirurgiska sektionen arrangerar den frivilliga europeiska examen i barnkirurgi som årligen finns möjlighet att göra. Mer information om examen finns på www.paediatricsurgeryexam.org.

Kraven för att klara examen är jämförbara med vad som kan förväntas av en bakjour i barnkirurgi. I upplägget har man tittat mycket på den examen som Royal College of Surgeons genomför i Storbritannien och på Irland. Den barnkirurgiska sektionen har vidare gjort ’site visits’ för att ackreditera specialistutbildningen på barnkirurgiska centra i Europa. Dessa besök liknar mycket de svenska SPUR-inspektionerna. Sektionen har också arbetat med bland annat CME (Continuous Medical Education) och CPD (Continuous Professional Development). Man presenterar i dagarna ett Curriculum för barnkirurgi i Europa som utarbetats under de senaste åren. Mer information om UEMS finns på www.uems.net och www.uemspaedsurg.org.

EUPSA (European Paediatric Surgeon’s Association)

Den andra europeiska organisationen, EUPSA (European Pediatric Surgeon’s Association), ombildades från att ha varit en sammanslutning för de nationella föreningarna till att bli en europeisk förening med individuellt medlemskap.

Syftet med EUPSA är att försöka skapa förutsättningar för en god barnkirurgisk utbildning i hela Europa. Man är även mån om att verka för att höja kvaliteten på både klinisk verksamhet och forskning inom barnkirurgi. Man ackrediterar europeiska kurser och workshops. Arbetet har lagts på arbetsgrupper med ansvar för finansiering, vetenskap, utbildning osv. EUPSA står bakom de årligen återkommande europeiska kongresserna. Mer information samt formulär för ansökan om medlemskap finns på hemsidan www.eupsa.org.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare