Hoppa till innehåll
Utbildning
Kurser och fortbildning

Kurser och fortbildning

Gemensam teoretisk utbildning för ST-läkare

Utbildningar samordnas och roterar mellan orterna med ST-undervisning 1 gång per månad.
EPSITE diagnostisk examen görs årligen i mars av samtliga ST-läkare varje år. http://www.eupsa.info/epsite/

ST-utbildningar

ST-utbildningar i barnkirurgi hålls 2 gånger/år, vecka 4 och 41 (uppdaterat inför 2023)

Tidpunkt: torsdag lunch – fredag lunch
För vissa ämnen kommer dagarna att förlängas och vara från torsdag morgon – fredag tidig em.

Studierektorerna ansvarar efter ett rullande schema. Planerade ST-dagar inklusive vilka teman som skall ingå i en 5-årsperiod finns här.
Nyheter kring ST-dagarna sprids även via en egen facebook-grupp. Din studierektor inkluderar dig i denna.

Kommande ST-dagar
v.4 2024 Uppsala (Nekrotiserande enterkolit och kort tarm)
v.41 2024 Lund (Urologiska missbildningar)
v.4 2025 Stockholm (Lymfatiska missbildningar och kärlmissbildningar)
v.41 2025 Göteborg (Bukväggsdefekter)
v.4 2026 Uppsala (Lever-gallvägar)

Genomförda ST-dagar
v.41 2023 Göteborg (Akut urologi hos barn)
v.4 2023 Stockholm (Diafragmabråck (delmål 5)) Program
v.37 2022 Lund (Anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom) Program
v.4 2022 Uppsala (Bukväggsdefekter) Program
v.37 2021 Göteborg (Lever- och gallvägssjukdomar)
v.4 2021 Stockholm (Esofagusatresi)
v.37 2020 Lund (Kärlmissbildningar och lymfatiska missbildningar)
v.4 2020 Uppsala (Akut urologi hos barn)
v.37 2019 Göteborg (Solida tumörer)
v.4 2019 Stockholm (Urologi, medfödda urologiska missbildningar)
v.37 2018 Lund (NEC och kort tarm)
v.4 2018 Uppsala (Anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom)
v.37 2017 Göteborg (Esofagusatresi)
v.4 2017 Stockholm (CDH)
v.37 2016 Lund (Bukväggsdefekter)
v.4 2016 Uppsala (solida tumörer)
v.37 2015 Göteborg
v.4 2015 Stockholm (lymf o kärl)
v.37 2014 Lund (urologi)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare