Hoppa till innehåll

Utbildning

Fr.o.m. den 1 maj 2015 gäller nya regler för läkarnas ST.

Läkare som har fått legitimation från och med den 1 maj 2015 ska följa Socialstyrelsens nya regelverk om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).

Läkare som har fått legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det nya (SOSFS 2015:8).

För att kunna ansöka om specialistkompetens enligt det gamla regelverket måste Socialstyrelsen ha mottagit ansökan senast den 30 april 2022.

De nya och gamla regelverken gäller parallellt under en övergångsperiod på sju år.

Angående reviderade bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring

  • Styrelsens remissvar finns att ladda ner nedan
  • Nationella Studierektorsgruppens remissvar finns att ladda ner nedan
  • Komplettering till remissvar gällande ”Barn som far illa” från Nationella Studierektorsgruppen (kommer inom kort)

Kontaktuppgifter studierektorer

Kristine Hagelsteen, Lund
Anna Svenningsson, Stockholm
Marie Andersson, Göteborg
Felipe Donoso Torres, Uppsala

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare