Hoppa till innehåll

Om oss

Barnkirurgi som medicinsk specialitet finns i nästan alla europeiska länder liksom i världen i övrigt. Kärnan i specialiteten är operativ behandling av neonatala missbildningar i första hand i mag-tarmkanalen och uro-genital sfären men även av de speciella profilområden som utgöres av onkologisk barnkirurgi, barnurologi och barntraumatologi.

Barnkirurgiska kliniker finns på fyra ställen i Sverige, i Stockholm (Astrid Lindgrens barnsjukhus), i Göteborg (Drottning Silvias barnsjukhus), i Uppsala (Akademiska barnsjukhuset) samt i Lund (Barn- och Ungdomssjukhuset). Utbildningen av blivande barnkirurger drives på samtliga fyra kliniker och utbildningen kommer att kvalitetsgranskas med hjälp av SPUR.

Den kliniska forskningen har av naturliga skäl en framträdande plats inom vår specialitet eftersom ju samtliga kliniker är knutna till universitetssjukhus. I likhet med situationen i vårt kliniska arbete sker mycket av vår forskning i samarbete med kliniker från andra specialiteter eller med mer teoretiska universitetsanknutna forskare.

Vår specialitet (se också presentation av specialiteten barnkirurgi) erbjuder unika möjligheter att kombinera ett kirurgiskt intresse och nyfikenhet på forskning med en sällsynt viktig och på det personliga planet givande yrkeskarriär.

Har Du intresse eller frågor kring vår specialitet går det bra att kontakta någon i styrelsen vars mejladresser anges i styrelsepresentationen och synpunkter på vår hemsida mottages av vår webbredaktör Sofia Månsson.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare