fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Historiskt har kirurgi på barn praktiserats länge. Det första rena barnsjukhuset i Europa invigdes 1802 (Hõpital des Enfants Malades i Paris). De första läroböckerna rörande kirurgiska problem under barnaåren publicerades kring mitten av 1800-talet och en särskild kirurgisk verksamhet på barn drevs vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus (invigt 1854) i Stockholm, till en början på konsultbasis. År 1892 utsågs dock en chef för den barnkirurgiska verksamheten vid Lovisas sjukhus. I Göteborg byggdes det första särskilda barnsjukhuset 1859 och även detta delades med tiden i en medicinsk och en barnkirurgisk avdelning. Vid universitetssjukhusen i Uppsala och Lund drevs den barnkirurgiska verksamheten i många år inom ramen för de kirurgiska klinikerna, egna kliniker bildades dock i Uppsala 1968 och i Lund 1969.

En egen specialitetsförening

Svensk Barnkirurgisk Förening startade i Sverige 1947 samtidigt med erkännandet som egen medicinsk specialitet. Sverige var härvidlag internationellt sett ganska tidigt ute och som jämförelse kan nämnas den amerikanska systerorganisationen American Paediatric Surgical Association som startade först 1970 som en egen förening. Idag är specialiteten barnkirurgi erkänd som egen medicinsk specialitet i hela världen.

Barnkirurgi är de ovanliga diagnosernas specialitet och många av de tillstånd vi ser och behandlar ses inte inom någon annan kirurgisk specialitet. Den kirurgi vi bedriver är oftast rekonstruktiv, operationen skall fungera genom en tillväxtfas och patientens hela livslängd. Vi intar ofta en konservativ attityd där vi prioriterar överlevnad, tillväxt, mognad av outvecklade organ och vid t ex trauma var vi föregångare av den konservativa behandlingen vid mjältruptur. Våra patienter uppvisar enorma storleksvariationer från den uttalat prematura 500 grams patienten som thoracotomeras på grund av en oesofagusatresi till den fullvuxna 15-åringen med ulcerös colit eller intermittent hydronefros.

Förutom ett särskilt handlag beroende på de små och sköra vävnaderna, krävs på grund av specialitetens karaktär i form av många och ovanliga diagnoser, en särskilt lång utbildningstid för att få tillräcklig erfarenhet av de mest sällsynta tillstånden. Vi har på grund av detta allt mer utvecklats mot en subspecialisering och barnurologi är idag väl etablerad i ett internationellt perspektiv som en sådan. Även den barnkirurgiska onkologin har allt mer utvecklat sig separerat från den mer gastroenterologiskt inriktade barnkirurgin. Vår specialitet är utpräglat beroende av samarbetspartners och den avancerade spädbarnskirurgin vilken drivs på landets fyra barnkirurgiska kliniker kräver intimt samarbete med neonatologer, barnanestesiologer, barnradiologer men även barnonkologer, barnnefrologer, kliniska genetiker, obstetriker etc.

Styrelsen och medlemmarna i Svensk Barnkirurgisk Förening (cirka 110 stycken) arbetar aktivt för att söka tackla de problem som specialiteten har kring svårigheterna att tillräckligt exponeras för den avancerade barnkirurgin. Ett utvidgat samarbete för behandling av vissa särskilt ovanliga diagnoser (till exempel blåsexstrofi) har utarbetats, en tilltagande utveckling av subspecialisering erkänts, ett användande av internationella kurser för utbildning och fortsatt vidareutbildning stöds och dessutom har föreningen i egen regi utvecklat ett kvalitetsregister för den avancerade spädbarnskirurgin. I stort upplever nog landets barnkirurger att vi trots problem arbetar i den mest tacksamma av specialiteter där majoriteten av de svårast sjuka av våra patienter, nyfödda eller för tidigt födda med livshotande missbildningar, kan erbjudas kirurgiska ingrepp och vi kan ha tillfredsställelsen att se dessa barn växa upp till friska individer.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem