Vid den som är sjuk eller skör av ålder finns närstående vars liv också blir påverkat på många sätt. Många närstående tar ansvar för vård och omsorg. Under livets sista tid blir de ofta oumbärliga samtidigt som de behöver hantera sorg och egna känslor.

Den här föreläsningen fokuserar på närståendes situation och på hur deras möjligheter att finnas för den som är sjuk eller äldre kan främjas för att hitta sätt att leva den sista tillsammans i en ofta svår situation.

Datum

30 november 2023, kl. 14:30–15:30

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Föreläsare


Anette Alvariza – Professor i palliativ vård, Marie Cederschiöld högskola och Stockholms sjukhem. Vetenskaplig ledare vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Målgrupp

Öppet för alla

Kostnad

Kostnadsfritt. Anmäl via länk.