Hoppa till innehåll
Kalender
Fortbildningskurs för specialiserade palliativa team-Anmäl senast 25/3

Fortbildningskurs för specialiserade palliativa team-Anmäl senast 25/3

Anmälan och ytterligare info via: www.nrpv.se

Anmäl senast 25/3. Kostnad 1950 kr/person.

 

Schema för fortbildningskurs för specialiserade palliativa team (läkare, sjuksköterska och en-två annan professionsföreträdare) våren 2024

 

Onsdag 17 april Torsdag 18 april

8.00 – 8.30 Välkommen, intro 8.00 – 8.45 Andnöd Magnus Ekström

8.35 – 9.35 Deltagarpresentation 8.50 – 9.35 Icke-farmakologiska insatser vid andnöd Ida Malmström

9.35 – 9.50 Paus 9.35 – 9.50 Paus

9.50 – 10.35 Samtal vid allvarlig sjukdom Helene Reimertz 9.50 – 10.35 Behandling med syrgas och NIV Sofia Dettmann

10.40 – 12.00 Gruppdiskussion Plenum 10.40 – 12.00 Falldiskussioner i grupp Plenum

12.00 – 12.45 Lunch 12.00 – 12.45 Lunch

13.00 – 13.45

Samtal med barn som närstående Anna Patzauer Personne Camilla Udo 13.00 – 14.00 Konfusion ur läkarperspektiv Pelle Fürst

13.50 – 14.45

 

Gruppdisk fall Plenum 14.05 – 14.45 Konfusion vid kognitiv sjukdom Petra Tegman

14.45-15.00 Paus 15.00-15.45 Falldiskussioner

15.00 – 16.30 Samtal i teamet Anna Klarare 15.50-16.30 Vad tar team

 

Föreläsare:

Sofia Dettmann, spec palliativ medicin, lungmedicin och internmedicin. Närsjukvård öst, Västerås.

Magnus Ekström, Universitetslektor i palliativ lungmedicin, Lunds universitet, överläkare lungmedicin, Blekingesjukhuset i Karlskrona

Jonas Bergström, överläkare, specialist i geriatrik och palliativ medicin, Capio Äldre och mobil vård

Anna Klarare, leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Ida Malmström, leg. fysioterapeut, Malmö hospice.

Anna Patzauer Personne Leg hälso- och sjukvårdskurator, SOL-teamet, Astrids Lindgrens barnsjukhus

Helene Reimertz, överläkare specialist i palliativ medicin, utvecklingsledare palliativt centrum, Växjö

Petra Tegman, specialistsköterska i palliativ vård och demens, programchef Betaniastiftelsen

Camilla Udo, leg. hälso- och sjukvårdskurator och professor i socialt arbete, Högskolan Dalarna och Centrum för klinisk forskning, Dalarna

 

Moderator: Bertil Axelsson, professor emeritus, ordförande NRPV


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender
Fortbildningskurs för specialiserade palliativa team-Anmäl senast 25/3