Hoppa till innehåll
Kalender
Inbjudan till Palliation Sydöst 21 september 2023

Inbjudan till Palliation Sydöst 21 september 2023

08:00 Registrering, fika och mingel
09:00 Inledning
Martina Kent, specialistsjuksköterska palliativ vård,
processledare palliativ vård, RCC Sydöst
09.10 SPICT – identifiering av personer med palliativa
vårdbehov
Kristina Gustafsson, överläkare, specialistläkare i
rehabiliteringsmedicin och palliativ medicin vid SSIH region
Jönköping
10.00 Pausgympa
10.05 CSNAT (The Carer Support Needs Assessment
Tool Intervention)
Sofie Strang, sjuksköterska och Evelina Kilander
specialistsjuksköterska palliativ vård, SSIH Jönköping
10.35 Fika, tid att mingla och ta del av utställare
11.05 Munvård och dess utmaningar i den palliativa
vården
Kristin Isaksson, undersköterska, Ana Paula Ferreira
Bohman, specialistundersköterska i palliativ vård, Jönköpings
kommuns palliativa team
Malin Asplund och Elisabeth Karlsson, tandhygienist,
Käkkirurgen, Ryhov
11.35 Kroppslig omvårdnad – vad är det?
Bodil Holmberg, doktor i palliativ vård, Linnéuniversitetet
12.15 Lunch
13.15 Samtal vid allvarlig sjukdom – att balansera
ärlighet och hopp
Carina Modéus, specialistläkare i onkologi och psykiatri,
överläkare i Palliativa teamet i Kronoberg, medlem i permanent
NAG (Nationell ArbetsGrupp) för palliativ vård, Regional
Patientprocessledare för palliativ vård i Södra sjukvårdsregionen
14.35 Fika och ta del av utställare
15.05 Kroppsspråk – vad sa jag egentligen?
Eva Granlund, sjukgymnast, skådespelare och föreläsare
16.05 – 16.15 Avslut


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender
Inbjudan till Palliation Sydöst 21 september 2023