Hoppa till innehåll
Kalender
Kurs i ledarskap för ST-läkare, studierektorer och handledare i palliativ medicin

Kurs i ledarskap för ST-läkare, studierektorer och handledare i palliativ medicin

Ledarskap i teori och praktik

Målet med ledarskapskursen är att ge dig en grundläggande kunskap om ledarskap, utveckla din förmåga att leda ett arbetslag, förstå hur grupper fungerar, skapa arbetstillfredsställelse, utveckla dina medarbetare och hantera konflikter.

Syftet är att du ska få praktiska verktyg för att kunna utforma ditt eget ledarskap utifrån din personlighet och motivation samt de krav som ställs i den verksamhet du är chef för. Kursen inleds med en diskussion runt kursupplägget för att anpassa utbildningen efter era kunskaper och färdigheter.

Under kursdagarna kombinerar vi teori med praktik där era behov ställs i centrum. Pedagogiken bygger på en hög grad av interaktion och aktivt deltagande genom praktiska övningar och tematiska diskussioner.

Lärandemål

 • Hur du tillämpar teorier om ledarskap i praktiken.
 • Analysera den egna rollen som del av ett team med gemensamma och
  skilda ansvarsområden.
 • Att tillämpa självkännedom i rollen som medarbetare och ledare i olika
  grupper.
 • Hur du kan ge och ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt.
 • Att analysera och hantera olika gruppers dynamik.
 • Identifiera och ta tillvara medarbetares kompetens.
 • Hantera konflikter mellan individer och mellan grupper.
 • Analysera och hantera lokala arbetsplatskulturer.
 • Analysera och problematisera ledarskap i olika situationer.
 • Reflektera över skillnader mellan chefskap och ledarskap.
 • Basera ledarskapet på en analys av verksamhetens förutsättningar.
 • Anmäl via länk:https://www.pkc.regionstockholm.se/utbildning/aktuella-utbildningar/kurs-i-ledarskap-for-st-lakare-studierektorer-och-handledare-i-palliativ-medicin/

Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Kalender
Kurs i ledarskap för ST-läkare, studierektorer och handledare i palliativ medicin